airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
11. oktober 2019
Tiltrædelsesdato:
1. november 2019

Nanortallip Atuarfia 

Nanortallip Atuarfia har pr. 1. september 2019 168 skoleelever og har på nuværende tidspunkt 20 lærere.

Nanortallip Atuarfia har gode redskaber, godt samarbejde, og ikke mindst omgivet af fascinerende natur, med gode lejrmuligheder. Du vil være med til, at arbejde med undervisning, ved brug af iPads.

 

Vi forventer, at: 

  • Du er uddannet lærer
  • Du kan have god kontakt og samarbejde med både elever og forældre.
  • Du er god til, at lede undervisningen, og er samarbejdsvillig med kommende kollegaer.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Lærernes fagforening i Grønland, IMAK, Folkeskolelærerne i Grønland af 27. august 2014 og hovedaftalen fra Naalakkersuisut og IMAK af 28.10.1998.

 

Ansættelse på fordelagtige vilkår

Ansættelse sker efter overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK. For ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd i Grønland, kan denne ansættelsesform videreføres.

For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse til den nyansatte og vedkommendes familie, og efter mindst 3 års ansættelse ydes der fratrædelsesrejse samt bohaveflytning ifølge gældende regler. Den ansatte har feriefrirejse hvert år det første 3 år og hver andet år efter 3 år på feriefonds ordning.

 

Andre informationer:

Hvis du ønsker yderligere informationer vedrørende stillingen, og ønsker ansøgningsskema, henvend dig til: AMN- Skolekonsulent i forvaltningen, Magdaline Geraae, e-mail: mage@kujalleq.gl, direkte telefon +299 61 41 46 eller angående stillingen i Nanortalik, kontakt fungerende skoleleder, Vivi Kleist e-mail: vikl@kujalleq.gl  telefon +299 61 40 10

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i, at blive ansat hos os, kan vi sende dig en ansøgningsskema.  Ved ansøgning er det obligatorisk, at udfylde arbejdsskemaet.

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis samt arbejdsgiverudtalelser vedhæftes som bilag og skal sendes med overskriften: Lærerstillinger.

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænder senest den 11. oktober 2019. Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen