airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
22. november 2019
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019

Skolernes udviklende arbejde i Kommune Kujalleq har en central rolle. Man er i fuld gang med forbedring af de opnåede resultater. Det er nu flere år siden man begyndte at benytte sig af Ipads, derfor følger vi med udviklingen på IT-området. Vi søger dygtige og velkvalificerede lærere, som er i stand til at deltage i udvikingen.

Hvis du higer efter at opnå resultater vedrørende børnenes fremtid og ønsker at deltage i udviklingen, har vi brug for dig.

 

Hermed søger vi en lærer, der kan undervise i specialklassen, og endvidere har særlige erfaringer med rådgivning inden for specialundervisningsområdet.

 

I mellemtrinnet, søger vi en lærer, der kan undervise i grønlandsk, matematik og kan fungere som klasselærer og undervise i personlig udvikling.

Tasersuup Atuarfia

Du vil kunne møde velsamarbejdende lærere i Tasersuup Atuarfia, og i vores skole har Kommune Kujalleqs to Ipad-konsulenter med eget kontor samt en socialrådgiver, som koordinerer samarbejdet med andre instanser og endvidere arbejder med mobning og styrker forældresamarbejdet - til sommer starter man op med en familieklasse.  Lærerne underviser ud fra deres ekpertiser. Kommune Kujalleq afholder kontinuerlige effektive kurser for sine medarbejdere for at skabe et godt samarbejde og innovation. I forbindelse med Kommune Kujalleqs omsorg for sine medarbejdere serveres der kaffe og te hver dag og tilbyder morgenmad en gang om ugen. Endvidere kan elever med særlige behov spise morgenmad på skolen hver morgen samt i middagspausen.

Man kan særlig bemærke, at skolen fortsat arbejder med udviklingen af forældresamarbejdet. Ved brugen af Ipads i undervisningen er der i forbindelse med Kivitsisa-Projektet et samarbejde med fire særlige mentorer og særligt dygtige elever.

Send en ansøgning til en skole i udvikling.

 

Qaqortoq er den vigtigste by i Sydgrønland med lidt over 3.000 indbyggere. Tasersuup Atuarfia har 450 elever. Der er 33 elever inklusiv specialklasserne, så som Tungujortuaraq og Aappaluttuaraq. Der er i alt 53 lærere. Der er dygtige og erfarne ledere. Der findes fire trin, pædagogiske konsulenter og vi har et godt samarbejde med bygdelærere og hjemmelærere og en rådgiver for fåreholderne, Ipad-konsulenter, skolekonsulenter og andre instanser.

Endvidere forvalter skolen et værested/skolepasningsordningen samt skolehjemmet.

 

Børneattest:

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten er de af de afgørende krav i forbindelse med kommunens beslutning omkring hvem der skal ansættes til stillingen. 

 

Tiltrædelsesrejse

I forbindelsen med ansættelsen får den ansatte og familie betalt for rejsen, og når der er gået tre år, bliver deres rejse betalt, hvis læreren holder op på arbejdet, og i følge reglerne ydes der tillæg under flytningen. Den ansatte får ydet feriefrirejse hvert år de første tre år, og efter tre år tiltrædere ordningen vedr. ansøgning til feriefonden hvert andet år.

 

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, 

 

Evt. yderligere oplysninger:

Skoleinspektør Sarah Rødgaard, e-mail: saro@kujalleq.gl telefon +299 64 50 34

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i, at blive ansat hos os, kan vi sende dig en ansøgningsskema.  Ved ansøgning er det obligatorisk, at udfylde arbejdsskemaet.

Ansøgningen sendes inklusiv uddannelsesbevis samt udtalelser, og endvidere sendes skrivelse fra tidligere arbejdsplads vedr. tilladelse om henvendelse der omhandler videregivelse af eventuel information med følgende kendegtegn: Din stilling som lærer.

Underskrevet ansøgning scannes og sendes via mail til:

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest den 22. november 2019 kl. 2019 12.00. Ansøgningen, eksamensbeviser, udtalelser inkl. andre informationer sendes til


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen