airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
23. november 2019
Tiltrædelsesdato:
1. december 2019

Stillingens formål:

Konsulenten indgår i Misis team som består af en Ledende skolepsykolog, psykolog og en kontorfuldmægtig. Konsulentens arbejdsopgaver indebærer at rådgive og vejlede omkring specialundervisning til skolerne, samt specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne i Kommune Kujalleq.

 

Stillingen er placeret i Misi-Kujalleq, og konsulenten refererer til Ledende skolepsykolog.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

 • Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
 • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

 

Kvalifikationer

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
 • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
 • Uhøjtidelig og et godt humør
 • Helst dobbeltsproget

 

Kerneydelser

 • Foretager pædagogiske undersøgelser af indstillede elever.
 • Er ansvarlig for orientering til skoler/dagsinstitutioner og relevante instanser omkring undersøgelser og anbefalinger.
 • Udarbejder rapport om observationer, testninger, samtaler vedrørende børn med deres særlige behov.
 • Planlægningsarbejde i forbindelse til drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere.
 • Deltage i udviklingsarbejde internt og eksternt.
 • Rådgiver forældre, daginstitutioner og lærere vedrørende børn med særlige behov samt vejleder om tilrettelæggelse af instans.
 • Læser og behandler individuelle undervisningsrapporter og undervisningsplaner for at vurdere elevens udbytte af specialundervisning.
 • Giver feedback på undervisningsplaner og undervisningsrapporter.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Krav til uddannelse:

Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau).

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Yvonne Lindberg, telefon +299 64 54 30 e-mail  yvli@kujalleq.gl

 

Ansøgningsfristen er den 23. November 2019 kl. 12:00, ansøgning bilagt kopi af relevante bilag med uddannelsesbevis samt udtalelser stiles til:


Kommune Kujalleq

HR Afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen