airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
24. november 2019
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2020

Kultur – og fritidslederen i Qaqortoq refererer til forvaltningschefen, der er placeret i Qaqortoq.

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Qaqortoq og i bygderne.
 • Fører tilsyn med ungdomsklubben, museum og biblioteket.
 • Indstiller vedrørende ansættelse af ledere og være nærmeste overordnet for medarbejdere i ovennævnte områder.
 • Ansætter undervisere til fritidsundervisning.
 • Udarbejder plan for fritidsvirksomhed, kultur og folkeoplysning for byen Qaqortoq og omegn.
 • Forestår planlægning og gennemførelse af kulturuge og nationaldag samt andre særlige dage.
 • Forestår som ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.
 • Fremme foreningsarbejde samt frivillighed inden for sport og andre frivillige kulturelle foreninger
 • Varetage opgaver herunder bl.a. foreningsregistreringer og holde ajour med foreningernes aflevering af reviderede regnskaber mv.
 • Rådgivning og konsulentbistand for nye og eksisterende foreninger
 • Afholde kurser om foreningsarbejde, frivilligarbejde mv.
 • Udarbejde forslag om fornyelse af tilskudsregler
 • Ansvarlig for idræts og forenings udvikling inden for eget ansvarsområde
 • Sparring og samarbejde med øvrige kollegaer under forvaltningen
 • Sagsbehandling af ansøgninger
 • Udarbejder og fører kontrol med budgetter for ansvarlige områder.
 • Attester og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.
 • Ad hoc opgaver fra ledelsen

 

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

 • Relevant uddannelse
 • Erfaring arbejde med forening eller frivillighed
 • Erfaring med Winformatik vil være en fordel
 • Skal kunne rådgive omkring budgetoverslag i forbindelse med projekter og ansøgninger
 • Fortrolig med EDB på brugerniveau
 • Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
 • Fleksibel og gode samarbejdsevner
 • Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov
 • Minimum dobbeltsproget på Grønlandsk og dansk

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem IMAK og Naalakkersuisut.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for Kultur, fritid og forebyggelse Mikael Mansi Rasmussen tlf. 70 41 00. E-mail: mira@kujalleq.gl

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 24. november 2019. jobsamtaler sker i uge 48. Stillingsansøgning sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen