airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. december 2019
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2020

Stillingen hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Fagchef for Handicap, Ældre – og Pensioner.

 

Hjemmehjælpskoordinatorens kerneområde er, at sikre at der sker effektiv hjemmehjælp, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen

 

Stillingens indhold er blandt andet:

 • Sikre at løse hjemmehjælpsområdet i Narsaq, og dens tilhørende bygder
 • Sikre at føre tilsyn samt opsøgende arbejde, hvortil der skal og ydet hjemmehjælp og støtte
 • Sikre at ansøgninger behandles på forsvarligvis, efter vedtagne kvalitetsstandarder
 • Sikre en kontinuerlig sidemandsoplæringer på hjemmehjælpere samt udvikling af området og højne kvaliteten
 • Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for hjemmehjælp
 • Sikre at kontinuerlig og tæt tværfaglig samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre at der sker årlig rapport afleveres Fagchef

 

Af kvalifikations krav forventer vi;

 • At du mindst har en Sundheds – eller social faglig uddannelsesbaggrund
 • At du har erfaring med hjemmehjælpsområde
 • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
 • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT kundskaber
 • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
 • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk

 

Vi tilbyder;

 • En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre hjemmehjælpskoordinatorer i Kommune Kujalleq
 • Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området

 

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er klassificeret AK-overenskomst – afdelingsleder. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler

 

Straffe attest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når Kommunen har modtaget straffeattest

 

Nærmere oplysninger kan indhentes Fagchef Maline Lyberth mall@kujalleq.gl 64 53 73

 

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt uddannelsesbevis, m.m. skal være kommunen i hænde senest 20.december 2019.


 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen