airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
22. januar 2020
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2020

Kommune Kujalleq pensions området er under en rivende udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen på revurderinger af allerede tilkendte førtidspensioner samt ansøgninger om førtidspensioner og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

  • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler
  • Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende
  • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern
  • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
  • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv
  • Kan lide at arbejde med udfordringer og inden for et område, der er i konstant udvikling

 

 

Stillingens indhold er blandt andet:

  • Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler
  • At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov
  • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen
  • Opfølgning og udarbejdelse af ressourceprofiler
  • Vurdering af ansøgning om førtidspension
  • Revurdering af allerede eksisterende førtidspensionssager
  • Der kan forekomme en del rejse aktivitet i kommunens byer og bygder

 

      

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Mulighed for god faglig sparring til hverdagen og gode kollegaer i et fagligt miljø

Pensionsområdet er adskilt fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Ledende Socialrådgiver Larseraq Poulsen mail: lapo@kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest 22. januar 2020. Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen