airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
7. januar 2020
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2020

Kommune Kujalleq, personalet på Nanortallip Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær leder, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.

 

Information om Nanortallip atuarfia

 • Der er omkring 173 elever.
 • Der er en normering på 28 lærere.
 • Skolen er opdelt i 3 afdelinger.
 • Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.
 • Der er også en stor fælles aula, hvor lærere og elever kan samles.
 • Der er et dramalokale og musikafdeling.
 • Der er pædagogisk værksted.
 • Alle undervisningslokaler har smartboards.
 • Alle elever har iPads, som bruges til undervisning.
 • Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.
 • Skolen er i gang med en plan for at højne elevernes resultater.
 •  Lærerne er ikke bundet i et trin. Men arbejder i klasser.
 • En leder har også ansvar for fire bygder og to fåreholdersteder.

Vi ønsker en leder:

 • Der har evnen til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
 • Der har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter
 • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.

 

Vi lægger vægt på:

 

 • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.
 • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
 • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
 • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
 • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men evnen til at lede har 1. prioritet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Nanortalik.

 

Ansættelsesvilkår:

For ansættelsesforholdet gælder Hovedaftale af 28.10. 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, Overenskomst af 28. juni 2019 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være ventetid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til forvaltningschef for skole, - og daginstitutions- og innovationsforvaltningen Dorthe Bidstrup på telefon direkte + 299 64 54 34 på mail: dobi@kujalleq.gl eller Fg. Ledende skoleinspektør Vivi Kleist på telefon direkte +299 61 40 10 eller på mail: vikl@kujalleq.gl

 

Ansøgningen skal indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til Ansøgningsfristen er 07. januar 2020


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen