airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
8. januar 2020
Tiltrædelsesdato:
18. december 2019

Skolernes arbejde med udvikling i Kommune Kujalleq har en central rolle. Man er i gang med forbedre karaktererne. Det er nu flere år siden, man begyndte at benytte sig af iPads, derfor følger vi med udviklingen på IT-området.

 

Vi leder efter dygtige og udviklingskvalificerede lærere.

Hvis du higer efter at opnå resultater vedrørende børnenes fremtid og ønsker at deltage i udviklingen, så er det dig vi har brug for.

 

I yngste trin: Alle fag, og være klasselære for 1.a

 

I mellemste trin: Engelsk, dansk, biologi og som klasselærer, vi leder efter en lærer til faget personlig udvikling hos 7.b.

Tasersuup Atuarfia

Du vil arbejde sammen med nogle gode samarbejdende lærere i Tasersuup Atuarfia.

Vi har 2 iPad konsulenter i skolen.

Vores skole har en socialrådgiver, som blandt andet arbejder med; koordinering af skolens eksterne samarbejdspartnere og styrke samarbejdet med forældrene for at formindske mobningen i skolen.

Fra foråret vil familieklassen starte i vores skole.

Lærerne i Tasersuup Atuarfia underviser ud fra deres evner.

Kommune Kujalleq afholder kontinuerlige effektive kurser for sine medarbejdere for at skabe et godt samarbejde og innovation.

Der er samme vilkår for medarbejderne under Kommune Kujalleq, da der serveres kaffe og te hver dag, og der er morgenmadsservering 1 gang om ugen. Ligeledes kan elever med særlige behov spise morgenmad og frokost om hverdagene.

Skolen arbejder særlig for at udvikle samarbejdet med forældrene.

I samarbejde med Kivitsisa projektet så har skolen 4 iPads mentorer.

Send en ansøgning til en skole i udvikling, vi modtager din ansøgning med åbner arme!

 

Qaqortoq er den vigtigste by i Sydgrønland med over 3.000 indbyggere. Tasersuup Atuarfia har 450 elever. Der er 33 klasser inklusiv specialklasserne, såsom Tungujortuaraq og Aappaluttuaraq. Der er 53 lærere. Der er dygtige og erfarne men også nogle nyere ledere. Der findes fire opdelte trin, der er pædagogiske og udviklingskonsulenter og vi har et godt samarbejde med bygdelærere og hjemmelærere som også er rådgiver for fåreholderne, IT / Ipad-konsulenter, skolekonsulenter og andre instanser.

Endvidere forvalter skolen et værested/skolepasningsordning samt elevhjemmet.

 

Børneattest:

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten er de af de afgørende krav i forbindelse med kommunens beslutning omkring hvem der skal ansættes til stillingen. 

 

Tiltrædelsesrejse

I forbindelsen med ansættelsen får den ansatte og familie betalt for rejsen, og når der er gået tre år, bliver deres rejse betalt, hvis læreren holder op på arbejdet, og i følge reglerne ydes der tillæg under flytningen. Den ansatte får ydet feriefrirejse hvert år de første tre år, og efter tre år tiltræder ordningen vedr. ansøgning til feriefonden hvert andet år.

 

Krav: Uddannet lærer.

 

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Evt. yderligere oplysninger:

Skoleinspektør Sarah Rødgaard e-mail: saro@kujalleq.gl telefon +299 64 50 34

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i, at blive ansat hos os, vil vi sende dig en ansøgningsskema.  Ved ansøgning er det obligatorisk, at udfylde arbejdsskemaet.

Ansøgningen sendes inklusiv uddannelsesbevis, bevis for anciennitet samt udtalelser og endvidere sendes skrivelse fra tidligere arbejdsplads vedr. tilladelse om henvendelse der omhandler videregivelse af eventuel information med følgende kendetegn: Din stilling som lærer.

 

Ansøgninger skal være i hænde hos Kommune Kujalleq senest den 08. januar 2019 Ansøgningsskemaet, eksamensbeviser, kursusbeviser, udtalelser – skrivelse fra tidligere arbejdsplads vedr. tilladelse om henvendelse der omhandler videregivelse af eventuel information med følgende kendetegn sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen