airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
17. februar 2020
Tiltrædelsesdato:
1. marts 2020

Arbejdsopgaver:

 • Indsamling af materiale og oplysninger på området.
 • Laver forarbejdet af plejefamilieansøgninger
 • Indstiller til godkendelse/afslag af plejeforældre
 • Orientering af kommunale instanser.
 • Udarbejdelse af årlige handlingsplaner.
 • Igangsætning og koordinering af handlingsplaner.
 • Evaluering af handlingsplaner.
 • Igangsætning og koordinering af projekter og aktiviteter.
 • Evaluering af projekter og aktiviteter.
 • Kvartalsvis statusrapporter til fagudvalg, kommunal bestyrelsen og departementet.
 • Samarbejde med relevante instanser vedr. området.
 • Grundkursus & efteruddannelse for plejefamilier 
 • I samarbejde med Socialstyrelsen.
 • Supervision af plejefamilier.
 • Etablere netværksgrupper til plejeanbragte børn og unge.

 

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • praksiserfaring     
 • Indgående kendskab til børne- og familieområdet samt relevant lovgivning
 • Kendskab til arbejdet med/metoder vedr. sårbare familier og anbringelser

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbelt sproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

 

Ansættelsen og aflønning efter relevant overenskomst.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til Fagchef Nielsine Petersen på telefon +299 64 53 74 eller mail nipe@kujalleq.gl

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 17. februar 2020 og sendes til kommunens mail:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen