airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
10. marts 2020
Tiltrædelsesdato:
1. april 2020

Juristen er placeret som en stabsfunktion i borgmesterkontoret og udgør sammen med chefkonsulenten, der i det daglige arbejde er juristens nærmeste foresatte, borgmesterkontorets juridiske team.

 

Den administrerende direktør er administrativ chef for kommunens juridiske team. 

Juristen har til opgave at yde juridisk vejledning og rådgivning til alle dele af den kommunale forvaltning, både borgmester, udvalg og kommunens embedsværk.

 

Juristen skal herudover efter behov:

 • varetage opgaver med kommunikation med borgere og virksomheder
 • deltage i projektorienterede opgaver
 • forestå efteruddannelse af kommunens personale og politikere
 • medvirke til organisationsudvikling
 • være kommunens repræsentant i retssager og i forskellige samarbejdsfora, som kommunen deltager i.

 

Vi tilbyder:

 • en dagligdag præget af høj faglighed og et uformelt kollegialt samarbejde
 • En unik mulighed for både personlig og faglig udfordring i et bredt virkefelt
 • En passende bolig.
 • Gode dagsinstitutions- og skolemuligheder
 • Et godt kammeratskab på arbejdspladsen
 • Bohaveflytning samt til- og fratrædelsesrejser efter gældende regler
 • Løn efter overenskomst
 • En spændende hverdag

 

Du er:

 • Cand. jur., cand. merc. Jur. eller lignende. Vi byder dig velkommen uanset om du er erfaren eller nyuddannet, men relevant erfaring fra en offentlig myndighed vil være en fordel
 • Uhøjtidelig og har et godt humør
 • Initiativrig og opsøgende
 • god til at kunne udarbejde sags oplæg, notater og høringssvar

 

Der må påregnes nogen rejseaktivitet.

 

Kommunen tilbyder løn i henhold til den grønlandske DJØF-overenskomst og mulighed for deltagelse i arbejdsrelevante kurser.

 

Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler for offentlige personaleboliger i Grønland.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter de regler, som gælder for tjenestemænd.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos administrerende direktør Kim Dahl, kida@kujalleq.gl, telefon +299 645310 eller chefkonsulent Michael Mikkelsen, mimi@kujalleq.gl, telefon +299 645319.

 

Ansøgningen skal vedlægges indscannede eller fotokopierede eksamenspapirer, både for den juridiske uddannelses bachelordel og kandidatdel, samt vedlæggelse af tidligere arbejdsudtalelser eller tjenesteattest.

 

Ansøgning skal være Kommune Kujalleq i hænde senest torsdag den 10. marts 2020 og kan fremsendes pr. mail til:


Kommune Kujalleq

HR Afdelingen

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen