airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
9. marts 2020
Tiltrædelsesdato:
1. april 2020

Kommunalbestyrelsen har besluttet at oprette en socialrådgiver i Narsap Atuarfia i 2018.

Skolen omfatter børn fra 1. – 10. kl. Skolen er inddelt i 3 trin: indskolingen fra 1 – 3. kl., mellemtrinnet fra 4.- 7. kl. og ældstetrinnet for 8. –10. kl. og flere specialklasser.

 

Du vil som socialrådgiver på skolen indgå i skolens medarbejdergruppe, som ud over dig består af centrale personer såsom: skolens ledelse, lærere, rådgivningslærer for specialundervisning og skolestart. Her vil der være kollegial sparring ligesom der også vil være plads til pædagogiske drøftelser. Du skal derudover indgå i netværk og være synlig samarbejdspartner mellem forvaltninger, og andre instanser såsom socialforvaltningens socialrådgivere, afdelingerne for familiecenter & familiehuse samt med MISI Kujalleq.

 

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med lærerne og ledelsen samt de øvrige samarbejdspartnere i kommunen.

 

Dit arbejdsområde vil desuden være at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejde, rådgivning af lærerne i sager om underretning, at være samtalepartner for elever og forældre, samt være social faglig sparringspartner for lærerne.

 

Du vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra socialforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempelvis forebyggelse af misbrug og mobning, og tillige indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab.

 

Ved en krisesituation i en klasse skal du i samarbejde med lærere og familie udarbejde en handlingsplan for klassen. Og være samtalepartner, samt give vejledning.

 

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er skoleinspektøren.

 

Vores forventninger til dig:

  • At du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende.
  • Erfaring med socialrådgiver arbejdet
  • Råd og vejledningspligt af henvendelser i henhold til gældende love og regler blandt andet hjælp til børn og unge m.m.
  • Professionel tilgang til jobbet
  • Er åben og udadvendt
  • Går loyalt ind i konflikter
  • Følger op i forhold til børn, forældre og kollegaer

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

 

Boligforhold

De ansatte vil få tilbudt lejlighed, der passer til familiestørrelsen. Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest fredag den 09. marts 2020 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen