airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
17. marts 2020
Tiltrædelsesdato:
1. april 2020

Organisatorisk er stillingen placeret i sekretariatet. Tolkekontoret ledes i det daglige af en cheftolk, der refererer til vicedirektøren.

 

Den der ansættes vil fortrinsvis blive beskæftiget med skriftligt oversættelsesarbejde af centraladministrationens skriftlige materialer, som hovedsageligt består af: sags materialer, offentliggørelser, rapporter fra forskellige institutioner o. lign. Der skal også tolkes i forbindelse med henvendelser til socialforvaltningen og familiecentret samt politiske udvalgsmøder, kommunalbestyrelsesmøder og administrative møder, borgermøder m.m. Derudover er der almindelige administrative oversættelsesopgaver.

 

SDL Translation Management Systemet anvendes til skriftligt oversættelsesarbejde, og oplæring i systemet vil kunne finde sted efter behov.

 

Arbejdsopgaverne vil typisk være på højt kvalitativt niveau, idet mindre oversættelses- og tolkeopgaver hovedsageligt vil blive varetaget af andre administrative medarbejdere.

 

Arbejdsopgaver:

 • Oversættelser, simultantolkning og dialogtolkning
 • Engelskkundskaber vil også være en fordel.
 • Betjening af borgmester, administrerende direktør, vicedirektør.
 • Oversættelses- og tolkeopgaver for hele kommunen.
 • Andre forefaldende opgaver.

 

Vi forventer:

 • at du er uddannet tolk.
 • at du er velfunderet på grønlandsk og dansk.
 • at du har erfaring med at tolke og oversætte.

 

Vi kan tilbyde:

 • spændende arbejdsdage med mangeartede arbejdsopgaver på tværs af de forskellige fagområder.
 • tæt kollegialt samarbejde.
 • gode muligheder for faglig udvikling.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter de gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos fg. cheftolk Kaj Lyberth, tlf. 64 53 85 eller e-mail: kaly@kujalleq.gl eller vicedirektør Carsten Frank Hansen, tlf. 64 53 20 e-mail: cafh@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 17. marts 2020 og fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen