airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
23. marts 2020
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2020

Afsnit 1 

Kommune Kujalleq søger Pædagoger til Døgninstitutionen B-1443:

 

Vi søger 2 engagerede pædagoger/ Socialassistenter der gerne vil arbejde i en ny oprettet døgninstitution 3–14år i Qaqortoq. Tiltrædelsesdato er den 1. Maj eller efter aftale.

 

2 pædagoger/ Socialassistenter søges til ny oprettet børnehjem, afdelingen er beliggende i en villa centralt i byen. Afdelingen er normeret til 7 børn i alderen 3-14 år. Arbejdet på afdelingen består i at give børnene mulighed for at udvikle sig i et trygt og omsorgsfuldt miljø med klare rammer og tydelige voksne. Der lægges vægt på at arbejde med relationer og tilknytning. Vi arbejder ud fra spædbarnsterapi og en anerkendende tilgang til børnene. Det er vigtigt at barnet føler sig respekteret, accepteret, forstået og anerkendt.

 

Vi tilbyder

 • Forskelligartede arbejdsopgaver.

 • Tværfagligt samarbejde.

 • En spændende ny oprettet arbejdsplads.

 • Mulighed for at udvikle en ny institution.

 • Mulighed for deltagelse i kurser

 • Supervision

 

Vi for venter

 • At du er uddannet pædagog.

 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger.

 • At du ser muligheder frem for begrænsninger.

 • At du har lyst til at være med til at skabe trygge og udviklende rammer for børn.

 • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekendarbejde og koloniture.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

For alle stillinger gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger/ Socialassistenter og meget gerne dobbeltsproget.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen som pædagog anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Ønsker du at vide mere om stillingerne kan du kontakte Institutionsleder Mogens K. Modeweg-Hansen direkte på tlf.+299 381701. Mail momh@kujalleq.gl

Eller souschef Sabine Nohelsen +299 381701 sase@kujalleq.gl

Ansættelsessamtaler kan forventes at blive afviklet i uge 13.

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest den 23.Marts. Ansøgningen kan også sendes pr. post eller mail til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen