airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
2. april 2020
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2020

Er du uddannet psykolog? Og brænder for at gøre en forskel for familier med udfordringer i deres hverdage? Familiecenteret i Kommune Kujalleq har de sidste år udviklet en del, især hvad ang. udvikling af metoder ift. traumebaseret behandling af børn og unge samt deres familie. Dette udføres i tæt samarbejde med Syddansk Universitet i Odense. Dermed har udviklet to første grønlandske traumescreeninger, som stadigvæk er under implementering i hele Kommune Kujalleq men traumescreeninger er efterhånden kendt mange steder i landet da de er første grønlandske materialer. Du vil som psykolog være med til at implementere disse metoder og dermed deltage til yderligere udvikling af de tiltænkte mål i de kommende år.

 

Stillingen er placeret i Familiecenteret i Qaqortoq med reference til centerlederen, samtidigt en tilknytning til andre familiehuse i Narsaq og Nanortalik. Arbejdsgangen er helhedsorienteret familiebehandling og det er vigtigt at der er fokus på ressourcer samt muligheder for de enkelte familier, især for at sikre kvaliteten af den systemiske behandling.  

 

Der er rejseaktiviteter i kommunen, men der ydes også onlineterapi og retningslinjer for teknologiunderstøttende psykologsamtaler som er udarbejdet og udgivet i november 2016 af den Danske Psykologforening skal følges og dermed sikre den etisk forsvarlighed, samt kvalitetsmæssig sikring. Dette kan til tider være en udfordring pga. netværksmæssige udfordringer i hele landet.

 

I dette stilling vil du have mulighed for at gennemføre din autorisation i løbet af tre år og dermed vil have mulighed for at blive autoriseret psykolog. Centerlederen er autoriseret psykolog og dermed muligheder både intern og ekstern supervision muligt.

 

Arbejsdområder:

  • tilrettelægge arbejdet med børn, unge og deres familier og dermed sikre at helhedsorientering af familiebehandling og arbejder på et systemisk grundlag.
  • Familieorienteret behandling, der har fokus på ressourcer og muligheder i og omkring den enkelte familie.
  • Individuelle samtaler, par-samtaler, samtaler med børn og unge.
  • Deltage i åbenrådgivning.
  • undervise på relevante kurser for personale og familier.
  • koordinering og fordeling af opgaver.
  • deltage i kriseberedskab og give krisehjælp i særlige situationer, dette form for hjælp kræver at der ydes opfølgning og oftest kan være i andre steder end i Qaqortoq.
  • give supervision til faglig relevante personalet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Dansk Psykologforening.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler, ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning - og efter mindst 3 års ansættelse – fratrædelsesrejse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder af Familiecentret i Qaqortoq Naja Lund Kielsen, mail naki@kujalleq.gl, telefon +299 70 41 00 eller direkte på +299 64 54 22.

 

Kommunen ønsker at se straffeattest og/eller udskrift af Kriminalregisteret for alle personer, der ansættes til at arbejde med børn og unge i kommunen.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 02. april 2020 og fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen