airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
15. april 2020
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020

Afsnit 1 

Kommune Kujalleq søger:

 

Viceskoleinspektør til Tasersuup atuarfia

 

Viceskoleinspektørstillingen opslås til besættelse pr. 01. August 2020 eller nærmere aftale:

 

Kommune Kujalleq, personalet på Tasersuup Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær vice skoleinspektør, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.

 

Information om Tasersuup Atuarfia

 • Der er 430 elever.

 • Der er en normering på 62 lærere. I alt 75 personale

 • Skolen er opdelt i 4 afdelinger, hvor der er en afdeling for specialundervisning for sig selv

 • Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.

 • Alle undervisningslokaler har whitebords

 • Alle elever samt lærere har iPads, som bruges til undervisning.

 • Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.

 • Vi har bygdeskoler, får holder hjemmeundervisning som vi samarbejder rigtig godt med

 • Vi har pædagogisk medhjælper, socialrådgiver, familieklasse samt mentor ordninger på skolen, for iPad undervisning

 • Vi har en skole for multihandikap, Tungujortuaraq

   

 

Vi ønsker en viceskoleinspektør, der får ansvarsområder i og har evnen:

 • til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
 • har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter, har kenskab til kontering, attestering samt anvisning. Varetage indkøb af undervisningsmaterialer
 • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.
 • til at medlede et elevhjem med personalet på elevhjemmet, skolepasning, rengøringspersonalet samt pedellerne
 • til lovgivning i den grønlandske folkeskole
 • til skemalægge (TEA) i tværs med TRIO programmet, kender til skemalægnings programmet samt tovholder for morgenvagter
 • I at bruge skoleintra
 • At varetage terminsprøver samt skriftlige prøver
 • Til at planlægge lejreskole
 • At være souschef under skoleinspektørens fravær

 

Kvalifikationer:

 • Du har en læreruddannelse

 • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.

 • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
 • At du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
 • At du har erfaring med brug af edb (IT+iPad) – gerne i administrativ sammenhæng
 • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
 • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
 • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men det e r ikke noget krav

 

Vi tilbyder:

 • Leder udviklingsforløb

 • Oplæring

 • Faglig sparring

 • Dygtige kollegaer

 • Et stærkt ledelsesteam

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Qaqortoq.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Kommune Kujalleq.

 

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland og i overensstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller som overenskomst efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK.

 

Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem ovenstående parter om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen i Grønland.

Stillingen er for tiden klassificeret i lønramme 34 skalatrin 47 med et særligt tillæg på kr. 31.350 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Lønnen som overenskomstansat er iflg. overenskomsten mellem Grønlands Landsstyre og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland på løntrin 33 og et særligt tillæg på kr. 10.160 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991. SKAL FORNYES

 

Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være ventetid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til ledende skoleinspektør Sarah Rødgaard på telefon direkte +299 64 50 34 eller på mail: saro@kujalleq.gl

Ansøgningen skal indeholdende CV, relevante eksamensbeviser/Kurser og referencer ønskes, skal være i hændelse senest:

Ansøgningsfristen er 05. juni 2020

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
E-mail: hr-afk@kujalleq.gl