airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
19. juni 2020
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2020

Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling.

Forvaltning for Teknik og Miljø har hovedsæde i Qaqortoq, og ledes af den tekniske chef. Forvaltningen i Qaqortoq består af 8 medarbejdere, der varetager områderne inden for Miljø, Arealanvendelse, Kommuneplanlægning samt Bygge- og Anlæg. Forvaltningen består herudover af 2 administrative medarbejdere. Under forvaltningen hører ligeledes teknisk og administrativt personale i Narsaq og Nanortalik samt personalet i kommunens entreprenørafdelinger, Modtagestationer for miljøfarligt affald, Forbrændingsanlægget og Beredskabet.

Du vil blive placeret i Miljøafdelingen, der til dagligt varetages af en enkelt medarbejder. Miljøafdelingen har fokus på service og kvalitet i sagsbehandlingen og helhedsorienteret og tværfaglig opgaveløsning. Der arbejdes ud fra, at det skal være nemt, effektivt og hurtigt at gøre det rigtige for vores borgere, virksomheder og os selv - ikke mindst til gavn for miljøet.

 

Forvaltningens kultur er præget af åbenhed og dialog, og du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og har i stor udstrækning selv mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag. 

Dine arbejdsopgaver
Du vil primært bruge din tid på at være tovholder på nye projekter, der omhandler transport af affald og fokus på renholdelse af udearealer, samt drift af genbrugspladser. Derudover kan forvente en hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Tovholder og sagsbehandling på projekter vedr. transport af affald
 • Tovholder og sagsbehandling vedr. renholdelse af udearealer
 • Optimering omkring drift af genbrugspladser
 • Rådgivning og vejledning af virksomheder og borgere
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale

 

Vores forventninger

Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • Har en relevant faglig baggrund både på det praktiske og det teoretiske område
 • Interesse og viden om miljøområdet generelt
 • Erfaring med projektstyring, herunder økonomi eller budgetopfølgning
 • Erfaring fra en politisk styret organisation
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed.
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
 • Gode sproglige kompetencer, herunder dansk og grønlandsk

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Teknisk chef Mike Kristiansen på telefon +299 70 41 00, lokal nr. 5400, eller pr. mail:
mikr@kujalleq.gl Ansættelsessamtaler kan forventes i uge 26.

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænder senest den 19. juni 2020 kl. 12:00. Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen