airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
15. juni 2020
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020

Skolernes arbejde med udvikling i Kommune Kujalleq har en central rolle. Man er i gang med forbedre karaktererne. Det er nu flere år siden, man begyndte at benytte sig af iPads, derfor følger vi med udviklingen på IT-området. Vi søger kompetente lærer, der kan præge udviklingsarbejdet.

Hvis du higer efter at opnå resultater vedrørende børnenes fremtid og ønsker at deltage i udviklingen, så er det dig vi har brug for.

 

Tasersuup Atuarfia

Du vil kunne møde velsamarbejdende lærere i Tasersuup Atuarfia, og i vores skole har Kommune Kujalleq´s to IPad-konsulenter med eget kontor samt en socialrådgiver, som koordinerer samarbejdet med andre instanser og endvidere arbejder med mobning og styrker forældresamarbejdet - til sommer starter man op med en familieklasse.  Lærerne underviser ud fra deres fagekspertise. Kommune Kujalleq afholder kontinuerlige effektive kurser for sine medarbejdere for at skabe et godt samarbejde og innovation og er åben for videregående uddannelser. I forbindelse med Kommune Kujalleq´s omsorg for sine medarbejdere serveres der kaffe og te hver dag og tilbyder morgenmad en gang om ugen, hvor skolen har en kantine dame. Endvidere kan elever med særlige behov spise morgenmad på skolen hver morgen samt i middagspausen og frokost.

Man kan særlig bemærke, at skolen fortsat arbejder med udviklingen af forældresamarbejdet. Ved brugen af IPads i undervisningen er der i forbindelse med Kivitsisa-projektet et samarbejde med fire særlige mentorer og særligt dygtige elever.

Send en ansøgning til en skole i udvikling, vi modtager din ansøgning med åbner arme!

 

Qaqortoq er den vigtigste by i Sydgrønland med over 3.000 indbyggere. Tasersuup Atuarfia har 430 elever. Der er 33 klasser inklusiv specialklasserne, såsom Tungujortuaraq. Der er i alt 54 lærere der er dygtige og erfarne, også nogle nyere ledere. Der findes fire opdelte trin, der er pædagogiske og udviklingskonsulenter og vi har et godt samarbejde med bygdelærere og hjemmelærere som også er rådgiver for fåreholderne, IT / IPad-konsulenter, skolekonsulenter og andre instanser.

Endvidere forvalter skolen et værested/skolepasningsordning samt elevhjemmet.

 

Børneattest:

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten er de af de afgørende krav i forbindelse med kommunens beslutning omkring hvem der skal ansættes til stillingen. 

 

Tiltrædelsesrejse

I forbindelsen med ansættelsen får den ansatte og familie betalt for rejsen, og når der er gået tre år, bliver deres rejse betalt, hvis læreren holder op på arbejdet, og i følge reglerne ydes der tillæg under flytningen.

 

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Evt. yderligere oplysninger samt spørgsmål stilles til:

Ledende skoleinspektør Sarah Rødgaard e-mail: saro@kujalleq.gl telefon: +299 64 50 34

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i, at blive ansat hos os, vil vi sende dig en ansøgningsskema. Ved ansøgning er det obligatorisk, at udfylde arbejdsskemaet. Ansøgningen sendes inklusiv uddannelsesbevis, bevis for anciennitet samt udtalelser og endvidere sendes reference fra tidligere arbejdsplads vedr. tilladelse om henvendelse der omhandler videregivelse af eventuel information med følgende med underskrift på at godkendelse, kendetegn: Lærerstillinger

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest 15 juni. 2020. Underskrevet ansøgning scannes og sendes via mail til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen