airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
5. juni 2020
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020

Kommune Kujalleq Søger 7 Lærer.

Kommune Kujalleq i Narsaq søger 7 dygtige lærere, med tiltrædelse pr. 01. august 2020 til ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Skolernes arbejde med udvikling i Kommune Kujalleq har en central rolle. Man er i fuld gang med forbedre karaktererne. Det er nu flere år siden, man begyndte at benytte sig af Ipads, derfor følger vi med udviklingen på IT-området. Vi søger dygtige og velkvalificerede lærere, som er i stand til at deltage i udviklingen.

Hvis du higer efter at opnå resultater vedrørende børnenes fremtid og ønsker at deltage i udviklingen, så er det dig vi har brug for.

 

Hermed søger vi 7 lærer.

2 lærere der kan undervise i specialklasser. Vi mangler lærer der kan undervise de mindre elever, der skal have specialundervisning.

 

2 lærere der skal undervise i alle fag i yngstetrinnet, den ene skal også fungere som klasselærer i 2.klasse.

 

2 lærere der skal undervise i mellemtrinnet i fagene Grønlandsk, matematik, samfundsfag, religion/filosofi og Lokale valg, den ene skal fungere som klasselærer for 4.klasse og den anden i 6.klasse.

1 lærer der skal undervise i ældstetrinnet i fagene Engels, dansk og lokale valg.

 

Narsap Atuarfia

Narsap Atuarfia er en flot ny renoveret farverige skole, vi huser verdens største Andala maling. Skolen er slik- og mobilfri skole. Alle undervisningslokaler har prowise, så der er gode faciliteter til at bruge IT i undervisningen. Skolen prioriterer elevernes trivsel, derfor får eleverne mad på skolen hverdag. Og skole arbejder på at forbedre forældresamarbejdet. Der er 185 elever, men kan svinge til ca. 200 elever, da byen har en erhvervsskole, så vi er meget vant til at få gæsteelever. Der er 24 lærere og undervisere til sammen. 

 

Send en ansøgning til en skole i udvikling, vi modtager din ansøgning med åbne arme!

 

Narsaq er en rolig by. Det er en by med mange muligheder for at vandre og sejle, Hvis du vil opleve Sydgrønland, så kom til byen med de smukke omgivelser.  

 

Vi forventer, at: 

Du kender til IMAK´s professions ideal.
Du er uddannet lærer.
Du kan have god kontakt og samarbejde med både elever og forældre.
Du er god til, at lede undervisningen, og er samarbejdsvillig med kommende kollegaer.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Lærernes Fagforening i Grønland, IMAK, Folkeskolelærerne i Grønland af 27. august 2014 og hovedaftalen mellem Naalakkersuisut og IMAK af 28.10.1998.

 

ANSÆTTELSE PÅ FORDELAGTIGE VILKÅR

Ansættelse sker efter overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK. For ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd i Grønland, kan denne ansættelsesform videreføres.

For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse til den nyansatte og vedkommendes familie, og efter mindst 3 års ansættelse ydes der fratrædelsesrejse samt bohaveflytning ifølge gældende regler. Den ansatte har feriefrirejse hvert år det første 3 år og hver andet år efter 3 år på feriefondens ordning.

 

Andre informationer: Hvis du ønsker yderligere informationer vedrørende stillingen, og ønsker ansøgningsskema, henvend dig til: AMN- Skolekonsulent i forvaltningen, Karen Nielsen, e-mail: kani@kujalleq.gl, direkte telefon +299 64 54 35 eller angående stillingen i Nanortalik, kontakt ledende skoleinspektør, Bettina A. Hansen e-mail: beah@kujalleq.gl, telefon +299 38 16 02

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i, at blive ansat hos os, kan du downloade ansøgningsskemaet her.  Ved ansøgning er det obligatorisk at udfylde arbejdsskemaet.

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis samt arbejdsgiverudtalelser vedhæftes som bilag og skal sendes med overskriften: Lærerstillinger.

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest den 5. juni 2020. Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen