airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
19. juni 2020
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2020

Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Forvaltning for Teknik og Miljøs driftsenhed i Qaqortoq, og din fysiske placering vil være ved kommunens Entreprenørenhed. Din nærmeste chef vil være kommunens Driftschef.

Ud over kommunens Entreprenørenhed  hører ligeledes personale i kommunens Modtagestationer for miljøfarligt affald, Forbrændingsanlægget og Beredskabet. Forvaltning for Teknik og Miljø har desuden afdelinger i Narsaq og Nanortalik.

Forvaltningens kultur er præget af åbenhed og dialog, og du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og har i stor udstrækning selv mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag. 

Dine arbejdsopgaver
Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du får ansvaret for at sikre, at alle kommunens hunde og katte registreres, vaccineres og mærkes i henhold til gældende lovgivning. Du skal fungere som sagsbehandler ifm. lovgivning på hunde- og katte området, men det foretrækkes, at du også kan varetage driftsmæssige opgaver så som vaccination, mærkning og aflivning af hunde og katte. Oplæring i disse opgaver vil finde sted efter behov.

 

Du får det overordnede ansvar for hunde- og katte området i hele Kommune Kujalleq og må derfor påregne en del rejseaktivitet forbundet med stillingen.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandle iht. lovgivning for hunde- og katte
 • Sikre registrering, vaccination og mærkning af hunde- og katte iht. lovgivning
 • Borgeropsøgende arbejde med henblik på lovliggørelse af hunde og katte
 • Oplysningskampagner vedr. hunde hunde- og kattehold
 • Lagerføring af vacciner
 • Forestå aflivning af hunde, katte og evt. andre dyr
 • Afholde kurser/instruktion omkring vaccinering og individuel mærkning m.m.
 • ·Økonomistyring på området for hunde- og kattehold

 

Vores forventninger

Vi ser gerne, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse med kendskab til myndighedsudøvelse
 • Erfaring fra en politisk styret organisation
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
 • Gode sproglige kompetencer, herunder dansk og grønlandsk

 

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Teknisk chef Mike Kristiansen på telefon +299 70 41 00, lokal nr. 5400, eller pr. mail:
mikr@kujalleq.gl Ansættelsessamtaler kan forventes i uge 26.

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænder senest den 19. juni 2020 kl. 12:00. Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen