airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
2. juni 2020
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2020

Afsnit 1 

Kommunen består af de 3 tidligere kommuner Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, 11 bygder og 37 fåreholdersteder og landbrug – i alt godt 7.000 indbyggere. Vi er i en god udvikling og står netop nu over for store opgaver og udfordringer.

 

Stillingens organisatorisk placering er Forvaltningen for Teknik og Miljø- Beredskabet, hvor nærmeste foresatte er Forvaltningschefen.

 

Kvalifikationer:                                                                                                     

 • Uddannelse som indsatsleder.
 • eller uddannelse som holdleder, og villig til et målrettet uddannelsesforløb til indsatsleder by samt indsatsleder fly.
 • Grundigt kendskab til grønlandske brand- og beredskabsforhold.
 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.
 • Gennemført følgende uddannelser og kurser: grunduddannelse I og II, førstehjælpskursus, funktionsuddannelse brand, hjælpeinstruktør/voksen pædagogisk grundkursus, holdleder brand, indsatsleder by og indsatsleder fly
 • Gerne have uddannelse inden for brandteknisk byggesagsbehandling
 • Har gerne erfaring i arbejde inden for offentlig administration,                                        
 • Har kendskab til IT- værktøjer herunder gerne AutoCad.
 • Det er vigtigt at være i besiddelse af gode evner til at samarbejde, at være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer samt at kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på faglige kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.
 • Dobbelt sproget – Grønlandsk samt Dansk
 • Har gyldigt kørekort

 

Væsentligste arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af katastrofeplaner – koordinering af øvelser mm.
 • Udarbejdelse af brandvedtægter
 • Udarbejdelse af brandkommissions dagsorden- herunder r referat og opfølgning.
 • Overholdelse af budget
 • Overholdelse af love/ regler/ bestemmelser
 • Sørge for at henvendelse bliver besvaret inden for tidsramme iht. Personalepolitik
 • Løbende orientering til overordnede.
 • Udarbejdelse af brandtilsyns-, uddannelses og kursusplaner
 • Udarbejdelse og opfølgning af beredskabs sektorplan

 

Rådgivning for andre fagforvaltninger og bygningsinspektør i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og ombygning af bygninger.

Har kontakt til bygningsmyndigheden, Boligselskabet INI og forsikringsselskab om kommunale byggerier.

 

Påtager sig aktivt i arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvori forvaltningens vision, missioner og værdier bruges og respekteres.

 

Ansvarsområde:

 • Det kommunale redningsberedskab efter beredskabslov, vedtaget af Inatsisartut.
 • Som koordinerende beredskabschef får du det øverste faglige ansvar for beredskabet i hele Kommune Kujalleq.
 • Ansvarlig for det lokale beredskabet i byer og bygder, herunder budgetplanlægning og budgetopfølgning.
 • Du vil i samarbejde med vice beredskabschef og de to brandinspektører skulle varetage undervisningen af brandkorpset om forretningsgange og procedurer inden for ansvarsområdet, og brandvæsenets mandskab, uddannelser og materiel er i henhold til, og på forkant med, gældende lovgivning.
 • Du får det øverste faglige ansvar for og tilsyn med forebyggende arbejde, brandsyn og brandteknisk sagsbehandling.
 • Personaleansvar, herunder opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning mv.
 • Økonomiansvar af beredskabets budget for hele kommunen
 • Drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabs bygninger, herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v. i Kommune Kujalleq.
 • Deltagelse i ibrugtagningstilladelser.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af brandslukningsmateriel m.m.
 • Forebyggende aktiviteter i kommune Kujalleq.
 • Løsning af Ad Hoc opgaver i Kommune Kujalleq

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos forvaltningschef Mike Kristiansen telefon nr. 64 54 00 eller e-mail mikr@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 02. juni 2020 og fremsendes til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen