airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
7. juli 2020
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020

Malakip Atuarfia:
Malakip Atuarfia har fem elever og to lærere.

Malakip Atuarfia hører under Nanortallip Atuarfia. Bygden Tasiusaq er beliggende i et meget natur-skønt område med mange seværdigheder.

 

Malakip Atuarfia hører under Nanortallip Atuarfia. Bygden Tasiusaq er beliggende i et meget naturskønt område med mange seværdigheder.

 

Vores forventinger til ansøgeren: 

 • at du er godt kendt med Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
 • at du er godt kendt med IMAK´s professionsideal
 • at du er uddannet lærer 
 • at du er i stand til at skabe god kontakt og samarbejde med elever og forældre.
 • at du skal være god til at lede undervisningen og have god samarbejdsevne med dine kommende kollegaer.

  

Vi ønsker, at lederen:

 • er i stand til at lede og er i stand til at rådgive, vejlede og holde tilsyn med lærerne.
 • har kendskab til økonomi og administration på området.
 • er i stand til at realisere målsætningerne og viser respekt for alle på arbejdspladsen.

 

Vi lægger vægt på:

 • at du er samarbejdsvillig over for forældre, elever, andre medarbejdere og din overordnede.
 • at du er bekendt med dine ansvarsområder som skoleleder.
 • at du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • at du er rustet til at imødekomme svære og anstrengende tider.
 • at du er tillidsvækkende over for din arbejdsgiver.
 • at du behersker grønlandsk og dansk, men det vigtigste er evnen til at kunne lede.

 

 Børneattest:

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten er de af de afgørende krav i forbindelse med kommunens beslutning omkring hvem der skal ansættes til stillingen. 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker på baggrund af gældende overenskomster.

 

Rejse i forbindelse med ansættelse:

I forbindelsen med ansættelsen får den ansatte og familie betalt for rejsen, og når der er gået tre år, bliver deres rejse betalt, hvis læreren holder op på arbejdet, og i følge reglerne ydes der tillæg under flytningen. Den ansatte får ydet feriefrirejse hvert år de første tre år, og efter tre år tiltræder ordningen vedr. ansøgning til feriefonden hvert andet år.

 

Personalebolig

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Evt. yderligere oplysninger: Andre informationer: Hvis du ønsker yderligere informationer vedrørende stillingen, og ønsker ansøgningsskema, henvend dig til:

e-mail: job@kujalleq.gl eller ved henvendelse til ledende skoleinspektør i Nanortallip Atuarfia Vivi Kleist på e-mail: vikl@kujalleq.gl  telefon +299 61 40 10.

 

Ansøgningsskema

Hvis du viser interesse for ansøgningen, kan du udfylde ansøgningsskemaet på hjemmesiden og sende den, ellers kan vi sende dig et ansøgningsskema. Ved ansøgning er det obligatorisk, at udfylde arbejdsskemaet.

Ansøgningen inklusiv uddannelsesbevis, bevis for antal års virke som lærer samt udtalelser sendes til denne adresse med følgende titel: Lærerstillinger. Lærerstillinger

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest 07. juli 2020 Underskrevet ansøgning scannes og sendes via mail til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen