airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overassistent Kreditorafdeling

Overassistent til Kreditorafdeling i Qaqortoq:

Vores overassistent har søgt nye udfordringer, så derfor har vi et jobtilbud i Kommune Kujalleq pr. 01. august 2020 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
24. juli 2020
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kreditorafdeling er underlagt Bogholderiet i Qaqortoq, hvor Økonomisk afdelingen organisatorisk er fordelt på funktionsområder som, Kreditorafdeling, Debitorafdeling, Regnskabsafdeling samt en bogholderiafdeling.

 

Kreditorbogholderiet er placeret i Qaqortoq by, hvor der i dag er en normering til 3 personer overassistenter.

 

Opgaverne vil primært være følgende: 

Registrering af alle indkomne fakturaer fra alle kommunens leverandører såvel i som uden for Grønland, elektronisk fremsendelse af fakturaer til forvaltninger til attestation/anvisning og kontrol, klargøring til udbetaling via GrønlandsBANKEN´s erhvervs-system samt bogføring og efterfølgende afstemning af kreditorernes konti, derudover vedligeholdelse af kommunens erhvervskunderegister.

 

Hertil kan komme andre i bogholderiet forekommende opgaver. Registrering og Bogføring løses ved anvendelse af Winformatik-moduler og regneark/tekstbehandling ved anvendelse af Excel og Words til Windows 97.

 

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

  • Dobbeltsproget
  • Handels- og kontoruddannet med regnskabsmæssig forståelse
  • Fortrolig med EDB på brugerniveau
  • Moden, positiv og ansvarsbevist
  • Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
  • Fleksibel og samarbejdsevner
  • Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov

 

En ansøger som, foruden teoretisk uddannelse inden for regnskab, har dokumenteret erfaring inden for de opgaver stillingen omfatter, vil blive foretrukket. Opfylder du disse krav, kan Kommunen tilbyde en stilling i en afdeling med en god atmosfære og hvor du i høj grad er med til at præge arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

 

Der lægges afgørende vægt på, at afdelingens medarbejdere fuldt ud kan supplere i hinandens arbejdsopgaver i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

 

Løn –og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuusutissarsiuteqartut Kattuffiat inden for handel –og kontorpersonale som overassistent.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse på telefon 64 53 30 hos økonomichef Kim Rosendahl eller Lis Magrethe Larsen telefon 64 53 39.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopier af eksamensbeviser m.v., skal sendes til kommunen seneste den. 24. juli 2020. Ansøgning sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl