airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Suliffissat

Kommunimi atorfiit inuttassarsiuunneqartut uani takuneqarsinnaapput
Job
inunnik isumaginninnermut ikiortimik imaluunniit Socialassistent-mik meeqqerivik Ajaga Nanortalik pissarsiorpoq:

Meeqqerivik “Ajaga” inunnik isumaginninnermut ikiortimik imaluunniit Socialassistent-imi pissarsiorpoq:

Kommune Kujalleq Meeqqerivik “Ajagaq pikkorissumik sullarissumillu pissarsiorpoq ulloq 01. Oktober. 2019 atorfinittussamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

6. september 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Overassistenti Majoriaq Nanortalik

Majoriaq Nanortalik sulisoqarnikkut ima inissisimavoq 1 Centerleder, 3 ilinniartitsisut/siunnersortit, 4 allaffimmiut kiisalu 1 ilinniartitsisoq/sannavimmi aqutsisoq.

6. september 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Kommune Kujalleq isumaginninnermi ikiortimik illersukkamik sammisassaqartitsivimmut pissarsiorpoq Atorfininneq Oktoberip aallaqqaataani 2019-imi

Innarluutilinnut ikiorteqartartunut illersukkamik sammisassaqartitsivik Orniffik Oktoberip aallaqqaataaniit 2019 isumaqatigiinnikkulluunniit sulisussarsiorpoq.

6. september 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasussaasumik Marlunnik Angaju

Kommune Kujalleq-mi Qaqortumi Meeqqerivimmi “Angaju”-mi perorsaasunik marlunnik ilinniarsimasumik pissarsiorpoq sulilersussaq 01. Oktober 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

4. september 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Qaqortumi ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi isumaginninnermi ikiortinik pissarsiorpoq:

• Isumaginninnermi ikiortinik marlunnik tunniusimasunik ulloq unnuarlu angerlarsimavimmi nutaami sulilerusuttunik pissarsiorpugut.
Ulloq atorfinitsitaaffissaq tassaavoq 1. Okt. 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut

28. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Sundhedshjaelper Ajarsivasik

Utoqqarnik sullissivik Ajarsivasik Peqqinnissamut ikiortinik pingasunik pissarsiorpoq.

Ulloq 01. oktober 2019 imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersinnaasumik.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Sundhedsassistent Ajarsivasik

Utoqqaat illuat ”Ajarsivasik” ilinniarsimasumik sundhedsassistentinik pissarsiorpoq:

Sulilersussat 01. september 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Immikkoortortami aqutsisoq

Immikkoortortami aqutsisoq/sundhedsassitent

Utoqqaat illuat “Ajarsivasik” Qaqortoq immikkoortortaqarfimmi aqutsisussarsiorpoq 1. September 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Narsammi innarluutilinnut aqutsisoq

Narsammi immikkoortortami aqutsisutut atorfik septemberip aallaqqaataat 2019 aallarnerfigalugu, imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarnissaminut piareersimassaaq.
Suliassaqarfik Kommune Kujalliup isumaginnittoqarfiata ataani inissisimavoq aaqqissuussaanikkullu najugaqarfinni sullivinnilu nakkutigisani innarluutilinnut ataqatigiissaarisup ataani inissisimalluni.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Ernaeringsassistent Ajarsivasik

Utoqqaat illuat “Ajarsivasik”-mut igaffimmi ernæringsassistenik ulloq 01. september 2019 imaluunniit isumaqatigiissusioqatigiinnikkut atorfiginittussanik.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Afdelingsleder Sundhedsassistent ajarsivasik

Utoqqaat illuat “Ajarsivasik” Qaqortoq immikkoortortaqarfimmi aqutsisussarsiorpoq 1. September 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

27. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermi ataqatigiissaarisutut atorfik

Qaqortumi angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermi ataqatigiissaarisutut atorfik 1.september 2019 imaluunniit isumaqatigiissusiornikkut inuttassarsiorparput.

26. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Allattorfimmi pisortaq

Sullissarput Kommune Kujalleq allattoqarfimmi pisortassaanik ujarliupparput – politikkikkut aalajangiussat aaqqiissutissanngorlugillu iliuusinngortissinnaavigit?

Taava immaqa suliffik ilinnut naleqquttoq pigaarput!
Allattoqarfimmi pisortatut ulluinnarni aqutsinerup saniatigut kommunip allattoqarfiani suliassanik agguaassinissat akisussaaffigissavat. Kommunalbestyrelsi aamma Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq qanimut suleqatigalugit Kommunalbestyrelsip aamma Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap ataatsimiinissaanut piareersaatit isumagissavatit. Ulapaarneq pissanganartunillu suliaqarneq iluarisarissavatit. Nammineerlutit sulisinnaavutit, kisianni kommunimi kikkut tamarmik suleqatigisinnaaneri pingaartippat. Kommunimi suliassaqarfiit akimorlugit tatiginassuseqartumik suleqateqarsinnaavutit, aaqqissuusaanerlu isumatuumik suliaqartilluarsinnaassavat. Nutaanik eqqarsartuuvutit, suliassallu tungaasigut oqitsorsiortumik isiginnittariaaseqarlutit.
Allattoqarfimmi atorfillit allat peqatigalugit ataqatigiisitsissaatit, patajaatsumik suliatigullu toqqammaveqarluartumik suleqatigiinnermik pilersitsisinnaavutit.

26. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi ikiorti

Atuareernerup kingorna paaqqinniffik ”Sisi” Isumaginninnermi Ikiortimik Pissarsiorpoq:

Ulloq 01. september 2019 imaluunniit isumaqatigiinnikkulluunniit sulilersussamik.

26. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Tasersuup Atuarfiani Ilinniartitsisut

Kommune Kujalleq Tasersuup Atuarfia, Qaqortumi atorfeqartussamik ilinniartitsisussarsiorpoq.

Kommune Kujalleq Qaqortumi ilinniartitsisunik pikkorissunik arlalinnik 01.september 2019 imalt. isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik pissarsiorpoq.

21. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasunik ilinniarsimasunik.

Kommune Kujalleq Qaqortoq Meeqqerivimmi “Inneriilat”-ni perorsaasunik ilinniarsimasunik pissarsiorpugut.

Perorsaasutut marlunnik ilinniarsimasunik Qaqortumi amigaateqarpugut sulilersussaq 01. September 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

21. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Overassistent

Qaqortumi akiligassaleriffik allaffimmiuunermik atorfinittussamik pissarsiorpoq:

Allaffimmiuunerput nutaanik unammillernartunik pissarsiorpoq, taammaattumik Kommune Kujalleq septembarip 1-anni imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.

20. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Atuartitsinermi siunenrsorti

MISI-Kujalleq atuartitsinermut siunnersortimik pissarsiorpoq

Kommune Kujallermi immikkut atuartitsinermut siunnersortitut atorfik inuttassarsiorpaa. Ulloq atorfiniffissaq tassaavoq 01. september 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut, Misi Kujalleq Qaqortumiittoq suliffiussalluni.

20. august 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk