airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kujalleq afprøver fjernundervisning i folkeskolen

Med udgangspunkt i de iPads, som alle kommunens folkeskoleelever har modtaget og de nye digitale muligheder, afprøves fjernundervisning imellem Tasiusaq Skole og Nanortalik skole
31. august 2015
For at højne det faglige niveau på bygdeskolerne, ønsker Kommune Kujalleqs skolevæsen at indføre fjernundervisning til kommunens mindre skoler. Ønsket er at eleverne kan følge undervisningen på byskolerne i kommunen i de fag, hvor der ikke er en faglærer i de pågældende fag. Eleverne vil på den måde kunne modtage undervisning på samme høje niveau, som den bedste byskole i kommunen kan tilbyde. Projektet har også nationalt fokus, idet Naalakkersuitsuts Digitaliseringsstrategi 2014-17 ligger op til en øget brug af digitale undervisningsmidler.

Lokalt forsøg
I første omgang vil kommunen gennemføre et forsøg hvor skolerne Nanortalik skole og Tasiusaq skole afprøver digitale løsninger til undervisningen. De indledende forsøg viser at internetforbindelsen, som er en forudsætning for at gennemføre fjernunder-visning, er til stede og skolerne har i forbindelse med iPad-projektet fået installeret det tekniske udstyr. Umiddelbart efter skolestart vil de involverede lærere blive undervist i brugen af fjernundervisningsplatformen og herefter bliver forsøget igangsat.

Stort potentiale
Hvis forsøget bliver en succes, vil der kunne gennemføres fjernundervisning på tværs af kommunens skoler og det er ikke kun fra by til bygd, men også lærere fra bygdeskoler kan undervise byskolernes klasser og derved kan alle elever få det fulde udbytte af kommunens dygtige lærere.
Forsøget gennemføres i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og den platformen anvendes allerede i dag til fjernundervisning på flere grønlandske uddannelsesinstitutioner.