airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Livlig debat fra borgermødet i Narsaq

Forsamlingshuset i Narsaq fredag aften den 25. september 2015 gæstede ca. 40 borgere fra Narsaq by, flest ældre og en række i den arbejdsdygtige alder.
28. september 2015
Borgmester Jørgen Wæver Johansen indledte aftenen med en præsentation af den aktuelle status for Kommune Kujalleq efterfulgt af videoer om strukturpolitikken og kommuneplanen. Efter hver præsentation var der debat med salen.

Borgerne havde spørgsmål om førtidspensionisterne, om forhøjet afgifter fra selvstyret, om den påvirkning det vil have på ældres liv samt om kommunens faldende befolkningstal. En række borgere ville vide, hvorfor Narsaq ikke har fået flere arbejdspladser, og om det passer, at fokus udelukkende er på udviklingen af Qaqortoq.
En borger talte om de mange små bygder, og hvornår man lukker de mindste af dem for at mindske de kommunale udgifter. Flere borgere gjorde opmærksom på vigtigheden af fiskeriet som det bærende erhverv.

Borgerne lyttede aktivt til borgmesterens redegørelser om de forskellige emner i en to timer lang debat med pause.

Afslutningsvis deltog borgerne i at udpege indsatsområder og forslag til anlæg ved at skrive noter på store kort ophængt i forsamlingshuset. Forslag og spørgsmål blev indsamlet af de medfølgende embedsmænd til videre behandling af kommunalbestyrelsen under den kommende drøftelse af kommuneplanen frem til 2022.

Formålet med debataftenerne er at høre borgernes input til strukturpolitikken og kommuneplanen over de næste fire år.

Borgermøder bliver afholdt i Qaqortoq mandag aften den 28. september 2015 og Nanortalik den 29. september 2015.