airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærlig og konstruktiv debat under borgermøde i Nanortalik

På trods af at det var lønningsdag, og at der var indkaldt til bingoaften i forsamlingshuset, så var fremmødet til borgermødet i Nanortalik ret stort. Nanortalik skoleaula gæstende tirsdag aften den 29. september 2015 over 70 borgere, som også havde noget på hjertet at fortælle Borgmester Jørgen Wæver Johansen.
2. oktober 2015
Borgmesteren præsenterede kort status for Kommune Kujalleqs udgifter og befolkningstal efterfulgt af videoer om strukturpolitikken og kommuneplanen. Efter hver videopræsentation var der debat med salen.

Borgerne i Nanortalik lagde ikke skjul på deres tanker og kom med konstruktiv kritik til borgmesteren om mange forhold. Forslag og spørgsmål blev indsamlet af de medfølgende embedsmænd til videre behandling af kommunalbestyrelsen under den kommende drøftelse af kommuneplanen frem til 2022.

Borgerne havde spørgsmål om de uudnyttede ressourcer i Sydgrønland, om anskaffelse af flere praktikpladser til unge studerende, evt. via en aftale med forsvaret, og om El-kraftværket. Det blev pointeret, at erhvervsaktiviteterne var faldende, og der er kun fiskefabrikken tilbage som egentlig større erhverv.

En række ældre borgere ville vide hvorfor alderdomshjemmet ikke er blevet udvidet endnu, og flere ønskede at den gamle politistation kan bruges som ældremødested.
Borgerne påpegede, at vejene i Nanortalik trængte til asfaltering, og at priserne for dag- og natrenovationen var blevet for høje. Der blev efterlyst kloakrensning og påpeget at huslejepriserne er blevet for dyre.

Der blev udtryk kritik af de lokale politikere, og at det var svært at trænge ind hos dem med forhold, som krævede handling. En borger afleverede underskriftindsamlinger til borgmesteren med håb om at Nanortalik vil komme mere i fokus, og der blev forslået at etablere et lokalt råd til varetagelse af Nanortaliks interesser.

Borgerne lyttede aktivt til borgmesterens svar og redegørelser om de forskellige emner afbrudt af en kort kaffepause med levende musik.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen bad sine embedsmænd notere borgernes ideer og kommentarer, og at der hurtigst muligt bliver fulgt op på diverse sager. Borgmesteren vil besøge Nanortalik igen til opfølgning og videre drøftelse af kommuneplanen, strukturpolitiske tiltag og borgernes forhold.

Borgerne deltog i at udpege indsatsområder og forslag til anlæg ved at skrive noter på store kort ophængt i forsamlingshuset.

Formålet med debataftenerne er at høre borgernes input til strukturpolitikken og kommuneplanen over de næste fire år.

Borgermøder bliver afholdt i Narsaq den 25. september 2015, i Qaqortoq mandag aften den 28. september 2015 og i Nanortalik den 29. september 2015.