airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mange gode ideer fra borgermødet i Qaqortoq

Borgermødet om strukturpolitik og kommuneplan blev afholdt 28. september 2015 i Qaqortoq forsamlingshus, hvor der var lidt over 30 deltagere i forskellige aldersgrupper og profession. Selv om fremmødet var lidt beskedent sparede deltagerne ikke på ideer og kommentarer til forbedringer.
1. oktober 2015
Borgerne deltog i at udpege indsatsområder og forslag til anlæg ved at skrive noter på store kort ophængt i forsamlingshuset. Forslag og spørgsmål blev indsamlet af de medfølgende embedsmænd til videre behandling af kommunalbestyrelsen under den kommende drøftelse af kommuneplanen frem til 2022.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen indledte aftenen med en præsentation af den aktuelle status for Kommune Kujalleq efterfulgt af videoer om strukturpolitikken og kommuneplanen. Efter hver videopræsentation var der debat med salen.

Borgerne havde spørgsmål om skatteprocenten i Kommune Kujalleq, skolerne, opdræt af lam i Grønnedal og boligkapitalafkast af kommunale boliger samt kommunens udvikling i forhold til Nuuk. De ældres levevilkår var igen et af de områder, som bekymrede borgerne set i lyset af kommunens faldende befolkningstal.

Borgerne lyttede aktivt til borgmesterens redegørelser om de forskellige emner afbrudt af en kort kaffepause med musik.

Formålet med debataftenerne er at høre borgernes input til strukturpolitikken og kommuneplanen over de næste fire år.

Borgermøder bliver afholdt i Narsaq den 25. september 2015, i Qaqortoq mandag aften den 28. september 2015 og i Nanortalik den 29. september 2015.