airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skoleledelsen i Narsaq sender brev til Nivi Olsen

Nivi Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, har fra landstingssalen kritiseret elevers resultater i Narsaq og pegede på det meget lave gennemsnit, som de har opnået, samt at de sandsynligvis alle var dumpet til prøven. Det har fået skolebestyrelsen og skoleinspektør Ivalo Motzfeldt på benene.
28. oktober 2015

Skoleledelsen i Narsaq sender brev til Nivi Olsen 

Nivi Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, har fra landstingssalen kritiseret elevers resultater i Narsaq og pegede på det meget lave gennemsnit, som de har opnået, samt at de sandsynligvis alle var dumpet til prøven. Det har fået skolebestyrelsen og skoleinspektør Ivalo Motzfeldt på benene.

De har sammen skrevet en god redegørelse om skolens udfordringer elevernes afgangsprøver vedlagt forklaring til Nivi Olsen

Nivis kritik under landstingssamlingen har provokeret en række borgere, som kontaktede skolen.

”Skolen får opkald fra en borger, som havde hørt Nivis kritik om skolen i Narsaq.” forklarer Ivalo Motzfeldt, skoleinspektører på Narsap Atuarfia. ”Vi synes, at Nivi skal undersøge sagen og henvende sig til os og høre, hvad vi har udfordringer, før hun udtaler sig så hårdt og generelt om vores skole i landstingssalen.”Skoleinspektør Ivalo Motzfeldt bekræfter, at skolen har udfordringer og at resultaterne er dårlige, men det passer ikke at alle elever er dumpede.

”Vi konstaterer, at gennemsnit er lavt, men de er ikke alle dumpede.” fortæller hun.Brevet er skrevet i fællesskab mellem ledelsen og skolebestyrelsen og underskrevet af begge.

”I vort brev til Nivi, forklarer vi, at det er sandt, at skolen har vist dårlige resultater, og vi forklarer også, at vi kæmper med mange forhold.

Vi har haft skiftende ledelse de sidste tre-fire år. Viceren er f.eks. den sjette på bare 3 år. Vores Boliger er for dyre og for dårlige, så mange lærere rejser eller flytter. Arbejdsløsheden i byen er stor, og den har direkte påvirkning på elevers motivation til skolearbejde og dermed også resultater. Skolebyggeriet som trækker ud og er ikke blevet færdigt endnu, og det betyder konstant rykning af elever ind og ud af midlertidige lokaler.

Klassen i år havde særlige forhold, som trak gennemsnittet ned, og sådan kan der fra år til år være klasser, som fungerer bedre end andre.” siger skoleinspektør Ivalo Motzfeldt i sin opsummering af brevets indhold til Nivi Olsen. ”Vi har også strammet rammerne for elevernes og lærernes fravær, vi samarbejder med elevernes forældre og lave en handleplan.” slutter hun.Siden Ivalo Motzfeldt blev skoleinspektører har hun forsøgt at tage fat på disse forhold i løbende sparring og rådgivning fra skoleforvaltningen og eksterne konsulent fra Inerisaavik.

Skoleudviklingsarbejdet var påbegyndt med Inerisaavik, og skolen arbejder internt på fortsat udvikling. Inden skoleåret slutter, har skolen planer om en virksomhedsplan for Narsap Atuarfia.”Skolen er en central del af samfundet, og mange er berørt af skolens forhold, så derfor må der ske et samarbejde. Som et nyt skridt har skolelederne taget initiativ til et seminar.”Vi indkalder til et seminar i byen med overskriften ’Hvordan forbedrer vi hverdagen i Narsaq’. Det er vigtigt, at alle i byen samarbejder om at lave en handleplan for bedre vilkår for vores børn. Vi ønsker fælles arrangementer og udvidelse af lejepladsen.” Siger Ivalo Motzfeldt i en afsluttende bemærkning.