airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation - Snerydning i Qaqortoq

På vegne af bygherren KOMMUNE KUJALLEQ, udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.
5. oktober 2015

Opgaven udbydes i følgende fagentrepriser: 

  • Entreprise 1: Snerydning i Qaqortoq by, område 1
  • Entreprise 2: Snerydning i Qaqortoq by, område 2
  • Entreprise 3: Snerydning i Qaqortoq by, område 3
  • Entreprise 4: Snerydning i Qaqortoq by, område 4

Entrepriseperiode er fra den 1. november 2015 indtil den 30. april 2018, dvs. 3
snerydningssæsoner.

Tildelingskriteriet er den laveste pris, i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 2.
december 2009 om indhentning af tilbud i bygge‐ og anlægssektoren med
efterfølgende ændringer.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en
erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden
ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld samt en erklæring
fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om dennes mulighed for garantistillelse,
inden arbejdets overdragelse.

Igangsætning af opgaven er betinget af bevilgende myndigheds endelige
godkendelse.

Tilbud kan ikke afgives elektronisk.

Registreringen skal ske senest onsdag den 14. oktober 2015 hos:

INUPLAN
Postboks 145
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 21 31

Kontaktperson: Rasmus Thode Christensen, e‐mail: rtc@inuplan.gl

Tid, sted og øvrige forhold for licitationen vil fremgå af udbudsskrivelsen.