Udskiftning af kloak ved Illivileq i Nanortalik

14. oktober 2015