airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Boligens basale betydning for tryg opvækst – Socialudvalget i Kommune Kujalleq arrangerede konferencedag

Under titlen ”Boligens basale betydning – børn og unge skal sikres en tryg opvækst i Kommune Kujalleq” afholdte Socialudvalget i Kommune Kujalleq en konference den 16. oktober 2015 i forsamlingshuset i Qaqortoq.
23. oktober 2015

Boligens basale betydning for tryg opvækst – socialudvalget i Kommune Kujalleq arrangerede konferencedag  

Under titlen ”Boligens basale betydning – børn og unge skal sikres en tryg opvækst i Kommune Kujalleq” afholdte socialudvalget i Kommune Kujalleq en konference den 16. oktober 2015 i forsamlingshuset i Qaqortoq.I oplægget til konferenceprogrammet skriver arrangørerne: ” I Kommune Kujalleq udsættes en gruppe børn og unge dagligt for omsorgssvigt i deres opvækst, i form af forældre, der ikke kan tage vare på deres børn, da de enten har et alkohol- eller hashproblem, børn og unge, der bliver seksuel krænkede eller unge som begår selvmord. En grundlæggende faktor for mange af de sociale problemer i Kommune Kujalleq kan skyldes manglende boliger.”Formanden for børnerådet MIO roser ifølge Sermitsiaq.ag Kommune Kujalleq for indsatsen og udtaler:”Jeg er glad for at se en kommune som tager aktiv handling overfor deres sårbare børn og unge, og dette er i god tråd med FN’s Børnekonvention om barnets rettigheder, fremhæver Aviâja Egede Lynge.”Formanden for socialudvalget i Kommune Kujalleq, Stine Nørbæk, ser det som et nødvendigt skridt.”Vi mødtes på tværs af instanser, for vi arbejder med samme målgrupper. Konferencen var en måde at samle vores ressourcer, så det fremover bliver nemmere at arbejde på tværs af institutioner.Når vi samler så mange mennesker, så må vi forberede os på at tænke på tværs af grupper og enheder.”Kan du fortælle lidt om målet med konferencen?”Vores mål er at finde ud af hvordan vi bryder den onde cirkel med misbrug af alkohol og stoffer samt ludomani. Vi laver dagligt bandslukningsarbejde, og det skal vi fremover erstatte ved at tænke anderledes – og tænke tværfagligt. Det er samme problemer og mennesker vi hver især arbejder for at hjælpe men vi har gjort det hver for sig. Vi har familier, som har behov for hjælp. Instanser bør koordinerer bedre, så kan alle gøre det endnu bedre end i dag.”Der var stor enighed om at tage næste skridt og fastholde initiativet, og det bliver formentlig politiet, som står for arrangering af næste konferencedag på vegne af forsamlingen.Konferencen kører tre faglige temaer:• Boligens betydning for social trivsel• Omsorgssvigtede børn og unge• Selvmord.

Formål med konferencen:• At orientere om boligens betydning for at sikre sundhed og social trivsel• At orientere om omsorgssvigtede børn og unge• At orientere om selvmord• At give overblik over tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder aktivt med sundhedsfremme – sundhedsforbyggende, kriminalpræventive og psykosociale indsatser for borgere i Kommune Kujalleq.• Gensidig videns udveksling mellem arbejdsgrupper og samarbejdspartnere• At udvikle og koordinere sociale indsatser, der allerede er i gang

Socialchefen i Kommune Kujalleq, Bodil Svare, mener også, at konferencen har været udbytterig.”Det var mange engagerede mennesker, som var med, og det er helt sikkert, at konferencen skal vedligeholdes. Indsatsen mellem enheder skal jo koordineres videre.”

Levede konferencen op til forventningerne?”Vi har lagt mange kræfter i, for at få konferencen på plads og vi skal naturligvis evaluere det hele, men overordnet set, er det mit indtryk, at der var en rød tråd mellem oplægsholdernes præsentationer og den virkelighed vi arbejder i.”Hvad ser du som konferencens vigtigste udbytte?”Mange sociale indsatser har længe foregået som symptombehandling, hvor vi nu adresserer de bagvedliggende årsager til omsorgssvigt for børn og unge. Misbrugsproblemer og mangel på trygge boligrammer har en høj betydning for børn og unges opvækstvilkår.

I foråret blev der etableret en tværfaglig styregruppe, som repræsenterer sundhedssektoren, socialsektoren, skole- og daginstitutionsområdet samt politiet. Konferencen er inspiration til fortsat koordinering mellem sundhed, førskole-, skole- og socialområdet, samt politiet.Konferencen var arrangeret af Kommune Kujalleqs Socialudvalg i tæt samarbejde med den tværfaglige styregruppe mellem de tre sektorer: sundhed – social- og politi.I foråret blev der etableret en tværfaglig styregruppe, som repræsenterer sundhedssektoren, socialsektoren, skole- og daginstitutionsområdet samt politiet.Konferencen arrangeres af Kommune Kujalleqs Socialudvalg i tæt samarbejde med den tværfaglige styregruppe mellem de tre sektorer: sundhed – social- og politi.MISI - pædagogisk psykologisk rådgivning - ser især frem til, at få udarbejdet samarbejdsaftaler med andre aktører for at fremme det koordinerede samarbejde om børns forhold.Liselotte Hansen er autoriseret assisterende psykolog ved MISI-Kujalleq og deltager på konferencen. Hun har udtrykt sin opbakning til konferencens formål og sigte.”Det var en god oplevelse at have næsten alle aktører på børne- og ungeområdet i Kujalleq Kommune samlet til gensidig information og inspiration. Der er brug for viden om, hvordan vi hver for sig arbejder med sårbare børn og unge.Konferencen gav et sådant overblik, og der var enighed om, at kontinuitet er vigtig, derfor vil nogle af de emner, der kom i fokus på konferencen blive taget op på en ny konference i februar 2016.”Der var 48 deltagere fra forskellige instanser og ekspertise-felter, som deltog i konferencen.Politimester i Kommune Kujalleq Bent-Ole Kleist var en af de centrale deltagere i konferencen. Hans indtryk er klart, at det giver god mening at samle kræfterne.”Konferencen var et godt udbytte for deltagerne. Det er en del år siden vi har samlet interessenter i arbejdet med børn og unge i Kommune Kujalleq. Vi har samlet op på forhold, der kan forbedres. Det er et godt skridt af socialudvalget. Der kommer flere med temaer som vi alle får godt nytte af i fremtiden.”Vil politiets arbejde få en positiv effekt af sådan en konference?”Det er altid godt for politiet, at vores nærmeste eksterne samarbejdspartnere, kan præsentere, hvad de kan gøre for at vi i fællesskab kan forbedre forhold for børn og unge.”Hvad kan de konkrete resultater blive?Vi kan arbejde tæt med hinanden og kan fordele arbejde og rutiner med forebyggelse. Det er også godt, at sådanne konferencer gør, at nyt personale får indblik i forholdene.Er det politiet der står for næste arrangement?”Ja, vi har sagt, at vi fra Politiet indkalder næste gang engang i februar 2016.”