airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Over 100 studerende mødte op til debat med borgmesteren

Over 100 studerende fra Campus Kujalleq møder op til borgermødet for at drøfte kommunens fremtid med borgmester Jørgen Wæver Johansen
De ønsker indsats og konsekvens, bedre faciliteter og en langt bedre folkeskole.
27. november 2015
På trods af at det var lige efter enden på deres undervisningsdag, så overraskede de studerende borgmesteren og sit hold samt deres egne lærere ved flot stort fremmøde i GUs Aula.

Onsdag eftermiddag den 18.november 2015 var der endnu et borgermøde om Kommune Kujalleqs fremtid med drøftelse af kommuneplanen, strukturpolitiske tiltag og borgernes forhold.

Aulaen var fyldt med elever, som sad omkring bordene eller ved vindueskammene, mens man strøgvis kunne se lærere spredt ud i blandt forsamlingen. På bordene var der kaffe, vand og småkager sammen med en række kort over Kommunen. Der var penne, tudser og notesblokke til at notere ideer og forslag på.
Der er lagt op til et borgermøde om Kommune Kujalleqs fremtid med borgmester Jørgen Wæver Johansen ledsaget af planchefen Birger Kristoffersen, tolkene Kelly og Nuka-Marie samt sin koordinator i administrationen.
Mødet gik i gang præcist klokken 15 med en ti minutters præsentation af borgmesteren, efterfulgt af en video om kommunens strukturpolitiske arbejde med børn og unge, arbejdsløse og ældres vilkår.

Efter videoen åbnede borgmesteren salen op til debat og modtog en lang række spørgsmål fra salen, og de unge kom da også på banen med en række skarpe og tankevækkende spørgsmål og tanker.
Stemning var positiv og man kunne mærke nysgerrigheden og interessen boble fra de mange øjne, som var rettet mod det store lærred og borgmesteren.

Folkeskolens lærere får kritik
Især var der fokus på folkeskolen. Her fortalte en række unge om deres erfaringer. Flere berettede om det kulturchok det var for dem at gå fra folkeskolen over til gymnasiet eller handelsskolen, og i de unges kommentarer fik folkeskolens undervisere en skarp kritik.
De fleste lærere var, ifølge flere af de unge debattører, uengageret og havde for højt fravær fra deres arbejde. De lærte ikke ordentligt fra sig, og de krævede for lidt. Derved bliver chokket stort, når man begynder på GU eller NI og oplever de mange lektier og krav, som der stilles til de studerende, forklarer en af de unge.
Debatten om folkeskolen fyldte en del, og borgmesteren erkendte sammen med de unge, at det er et område, som har krævet en særlig fokuseret indsats. ”Folkeskolen har vores opmærksomhed, og vi vil også sikre, at den får de rette ressourcer”, forklarede borgmesteren.

De arbejdsløse skal ud i aktivering
Et andet stort tema var arbejdsløshed og fattigdom. Omkring arbejdsløshed havde flere unge tydelige ideer om, at de arbejdsløse bør aktiveres og bruges i større omfang end nu i institutioner og hos firmaer i kommunen.
Der skal gøres noget for at aktivere de marginaliserede og arbejdsløse til at tage kurser og tage arbejde.
Borgmesteren fortalte om sine oplevelser fra sine runder til arbejdspladser og fabrikker, og erklærede sig igen enig med unge i, at folk skal lære at fastholde et arbejde og være stabile i fremmødet. De skal også aktiveres af kommunen, og de skal sendes på opkvalificeringskurser. Han fortalte, at kommunen allerede arbejder på disse tiltag, senest med inddragelse af erhvervslivet for at forberede de arbejdsløse på fastholdelse og varetagelse af jobs.

Efter fire begyndte en række unge at sive fra mødet for at komme hjem, men stemning og debatten fortsatte livligt.

En Svømmehal og mere kultur skal skabe interesse for Sydgrønland
Et helt stort hovedtema som de unge tog op med borgmesteren var omkring faciliteter – eller mangel på samme.
Der mangler faciliteter og aktiviteter, der kan gøre hele Sydgrønland mere attraktiv. Der blev nævnt behovet for et ordentligt medborgerhus, et teater eller biograf. En ung studerende mente, at en svømmehal vi gøre vores kommune meget mere attraktiv end nu. Der kom klapsalver fra salen. Borgmesteren roste de unge for de kreative input og forklarede, at mange af de tanker er allerede vendt i kommunalbestyrelsen og i administrationen, men at der også har været udfordringer med økonomien, som nu er ved vise tegn på forbedring.
Borgmesteren vil arbejde for de ideer og drøfte sammen med de øvrige politikere, hvordan vi kan realisere, at vi får kulturelle faciliteter, som vi kan være stolte over.


Borgmester Jørgen Wæver Johansen og planchefen Birger Kristoffersen planlægger at oprette flere borgermøder målrettet enkelte faggrupper, som lærere og elever i folkeskolen og Piareersarfik samt ansatte på i forskellige erhverv.