airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens tale til julearrangement, Qaqortoq søndag 12.december 15

15. december 2015
Kære medborgere, kære børn og unge, og ikke mindst vore ældre medborgere, mine damer og herrer,

Først og fremmest glædelig 3. Adventssøndag.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til, på vegne af kommunalbestyrelsen, at byde hjertelig velkommen til Kommune Kujalleqs julearrangement her i Qaqortoq hallen.

Vi er samlet her i dag, for at fejre højtiden – for at fejre det nærvær og den samhørighed som kendetegner vor by – og som kendetegner det samarbejde vi har i vores kommune.

I år har vi mange ting og resultater at fejre, ikke mindst de resultater som vore sportsudøvere har opnået i det snart forgangne år, resultater som vi traditionen tro også vil fejre her idag.

Vi Inuitter elsker at dyrke sport – og har altid gjort det. Vi har siden vore forfædre betrådte Kalaallit Nunaat haft behov for at kunne træne og være udholdende for at kunne jage og rejse over store afstande. Men man udøvede også sport for sjov, som et middel til under de lange rejser at komme hinanden ved og for at opleve hinandens nærvær, præcis som vi gør det i dag.
Men fremfor alt så fremmer sporten det sunde og aktive liv, det fremmer vores evne til disciplin – noget som er vigtig, ikke mindst når man som ung skal opnå resultater.

Vore idrætsudøver har i år opnået umådelig flotte resultater i flere sportsgrene, lokalt og nationalt. Enkelte ser frem til en international deltagelse, både ved Arctic Winter Games og andre begivenheder, som gør os særligt stolte.

Vi ser sporten og det aktive foreningsliv som en vej frem for mange af vores unge, og derfor har vi i Kommune Kujalleq også prioriteret det aktive liv og sporten højt. Kommunalbestyrelsen har derfor rigeligt med midler til etablering af kunstgræsbaner i alle byerne her i Sydgrønland, men brug af midlerne forudsætter et lokalt samarbejde for at opnå dette, for hvis ikke vi lokalt formår at samarbejde og hjælpe hinanden – så kommer vi ikke videre. Og videre det skal vi – vi skal alle med i den rette retning.

Jeg er stolt over at vi her i vores by er gode til at hjælpe hinanden, at vi forstår at gennemføre gode projekter for hinanden og for at skabe et godt liv her i Qaqortoq. Denne evne til samarbejde muliggør for eksempel også, at vi har afsat midler til at vi kan fremme sunde udendørsaktiviteter her i hele vinterperioden, i et nær samarbejde med QSAP. Jeg tror vi alle glæder os til at deltage i de kommende aktiviteter på og omkring Storsøen.

Ligeledes har vi afsat 8 mio. kr. til strukturpolitiske projekter i 2016, med forrang og fokus på projekter som fremmer en god levevis for børn og unge, og en ekstraordinær indsats inden for socialområdet hvor alle kan være med til at søge midler, så vi med disse projekter målbart kan gøre og dokumentere at der gøres en konkret og positiv forskel.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre alle borgere og foreninger, som ønsker at være med til at gøre en positiv forskel til allerede nu, at begynde at tænke på hvilke projekter vi bør fremme for at skabe et endnu bedre liv for os alle her i Sydgrønland. Fra kommunalbestyrelsens side glæder vi os til, at samarbejde med jer om at føre dette ud i livet.

Jeg håber at vi alle for en god og lykkelig jul, men forinden da, lad os da bruge denne eftermiddag på at fejre højtiden, hinanden og vore sportsfolk og fejre at vi har så meget positivt at være stolte af. At vi ved, at vi sammen kan og vil gøre en positiv forskel.

Qujanaq.