airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arne Lund - nekrolog

29. januar 2016

Socionom Arne Lund er afgået ved døden.


Socionom Arne Lund er efter længere tids sygdom afgået ved døden 24. januar 2015.

Arne Lund, født i 1952, og som var den første grønlænder, der blev uddannet socionom, har gennem årene virket indenfor det offentlige, både som ansat, som chef og som kommunalpolitiker, men har også i perioder virket i det private erhvervsliv som tolk og oversætter.

I det offentlige har Arne Lund primært haft sit virke indenfor sit store interesseområde, det sociale område, både som sagsbehandler, som socialchef og som socialudvalgsformand. Men også indenfor kriminalforsorgen, hvor han var ansat i en årrække, ligesom han var beskikket forsvarer.
Arne Lunds mange interesser og kvalifikationer førte også til en tid indenfor inkassoområdet, hvor han var inkassochef.

Foruden ovennævnte har Arne Lund haft en lang række tillidsposter, både som kommunalpolitiker, hvor han på vegne af Siumut var medlem af kommunalbestyrelsen i daværende Qaqortup Kommunia, og i andre valgperioder fungerede som suppleant.

Indenfor andelsbevægelsen var Arne Lund aktiv i Kalaallit Nunaanni Brugseni, hvor han har siddet som landsbestyrelsesformand, og senest i lokalbestyrelsen i Qaqortoq som sekretær.

Ved Arne Lunds død har vi derfor mistet en person, der på mange måder brændte for at forbedre samfundsvilkårene til gavn for alle medborgere.

Vi vil hermed udtrykke vores inderlige medfølelse og kondolence til Arne Lunds hustru og hans familie.

Æret være hans minde!