airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq erklærer 2016 for folkeskolens år

Kommunalbestyrelsen har på årets sidste møde i 2015 vedtaget at erklære 2016 for ’folkeskolens år’.
”Vi ønsker i år at sætte større fokus på folkeskolen med henblik på at forbedre resultaterne, og for at styrke beslutningskompetencen er der oprettet et særskilt skoleudvalg i Kommunalbestyrelsen”, siger borgmester Jørgen Wæver Johansen.
19. februar 2016
Kommunalbestyrelsen har på årets sidste møde i 2015 vedtaget at erklære 2016 for ’folkeskolens år’.
”Vi ønsker i år at sætte større fokus på folkeskolen med henblik på at forbedre resultaterne, og for at styrke beslutningskomptencen er der oprettet et særskilt skoleudvalg i Kommunalbestyrelsen”, siger borgmester Jørgen Wæver Johansen.
Benjamin Kielsen (Siumut), skoleudvalgsformanden i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq: ”Vi vil arbejde for at forbedre elevernes karakterer, og både forældre, skolebestyrelse og lærere skal alle tage et ansvar.
Jeg håber, at skoleudvalget i samarbejde med skoleforvaltningen og skoleinspektørerne gør folkeskolen stærkere. ”

Siumuts medlemmer af kommunalbestyrelsen havde fremsat forslag om, at den kommunale udvalgsstruktur ændres således, at skoleområdet udskilles fra Børne- og Kulturudvalget til et selvstændigt stående udvalg med henblik på at skabe øget politisk fokus på skoleområdet.
Samtidig skal medlemstallet i det fremtidige Børne- og Kulturudvalg reduceres fra 7 til 5, mens det nye Skoleudvalg skal have 5 medlemmer.

Forvaltningschefen Jens Korneliussen har fremsendt et notat om ændret forvaltningsstruktur, hvor primært skoleområdet, men også kulturområdet opprioriteres til en øget udviklingsindsats, der samtidigt medfører, at forvaltningschefens egentlige ledelsesopgaver opprioriteres.
Der er tale om udviklingsopgaver i relation til skoleområdet, bl.a. ved tiltrækning af lærere og opkvalificering af skolelederne.

Ændringen blev endeligt vedtages ved 2. behandlingen, og betyder at der nu er sket en konstituering af de stående udvalg som følge:
Skoleudvalget med 5 medlemmer og suppleanter
Børne- og Kulturvalget med 5 medlemmer og suppleanter
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med 5 medlemmer og suppleanter
Teknik- og Miljøudvalget med 5 medlemmer og suppleanter
Socialudvalget med 5 medlemmer og suppleanter

Borgmester Jørgen Wæver Johansen har indledt året med at påbegynde en besøgsrunde til de tre by-skoler for der at tale med lærerne om deres vigtige kald. Indtil videre har borgmesteren besøgt Narsaq skole og fortsætter turen til Nanortalik senere på måneden for endelig at runde af med et besøg på Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq.