airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Midler givet til skimmelsvamprenovering

Department for erhverv arbejdsmarked og handel har i december 2015, og efter at være blevet gjort opmærksom på behovet, bevilliget et beløb på lidt over 1mio. kr. til renovering af kollegierne Piareersarfik Nanortalik og Piareersarfik Narsaq.
9. februar 2016
De to Piareersarfik undervisningssteder har fået konstateret skimmelsvamp i deres kollegier, noget, der som bekendt, kan være sundhedsfarlig.
Kommune Kujalleqs tekniske forvaltning har straks igangsat renoveringen, hvor de har sat gang i indvendig renovering i Nanortalik, og pillet taget ned i Narsaq.
Til forår opstarter udendørsarbejdet begge steder.
Poul H. Jørgensen, centerleder for Piareersarfik Kujalleq oplyser, at de har stillet alternativ bespisning og overnatning til rådighed for de kollegieelever, som er blevet berørt.
I alt forventes omkostninger til renovering at løbe op på over en million kroner.