airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Neriussaq værestedet for børn i Qaqortoq

Værestedet – et sted for børn og unge under 18 år hører under socialforvaltningen i Kommune Kujalleq.
25. februar 2016

” Huset her har vi først fået i april 2014 - før da boede til leje betalt af Nanu-Børn og kommunen i fællesskab. Vi har brugt mange penge på at sætte huset i stand fra bunden af. Det er godt placeret, og det virker hyggeligt. Det ligner et hjem. Det gør vi meget ud af at det gør” indleder Else Petersen Heilmann sin forklaring under en kop kaffe.
Unge frekventerer Neriussaq under åbningstiderne fra 12-17 hver dag. Weekenden er der lukket pga. medarbejdermangel. Else fortæller, at de vil helst have åbent i weekenden.
Tre gange om ugen er der spisning, og de dage har Neriussaq åbent fra 12-20.

”Vi skal sigte mod at have åbent hver eneste dag, hver eneste aften. Vi skal kunne åbne i weekenderne”, fortæller Else Heilmann.
I november måned 2015 har 98 unge været forbi værestedet. Og i december kom der 204 børn. Mange er mellem 8-12 års alderen, mens enkelte er på ca.14-15.
Desværre bruger teenagere på 16-17 år sjældent eller aldrig værested. Enkelte ældre børn kommer også forbi fra tid til anden. De som har været der som børn kommer forbi til kaffe fra tid til anden og hilser.
”Efter lukketid, hvis børn har det skidt, sover de hos hinanden eller tager ude og leger. Vi lukker kl. 17, og så tager børnene ellers i klubben”.

Stedet er indrettet som et hjem, med et køkken, en stue med gode sofaer, sofabord, TV og DVD-spil, samt PlayStation 4.
”Der er altid mad eller frugt på bordet”. Siger Else friskt. ”Vi maler. Børnene maler deres egne malerier. Det er for mange en god måde at udtrykke sig på. Lige før jul gav vi julemalerierne til familierne.
De er selv med til at lave det meste omkring mad, opvask. De får hele tiden forklaringer på hvorfor vi gør ting sammen”.
Else Heilmann er meget alene med opgaverne. Hun håber der bliver råd til at ansætte en person mere.
Tit er det blot hverdagssnak med de unge, men til tider er arbejdet en direkte forebyggende.
Else er overrasket over for hurtigt det går for børnene at åbne op og tale om problemerne.

”Værestedet er et sted, hvor børn kan have et trygt sted at være i fællesskab med en voksen at tale med og få hjælp, hvis de kommer med problemer. ” siger Else Heilmann, lederen af Neriussaq.

Der sker ting for børn og unge, som de har svært ved at kapere alene, fortæller Else under en snak i køkkenet.
”Nogle børn oplever desværre seksuel misbrug, sjældent heldigvis, men det hænder. Andre børn
Har svært ved at sove om natten, hvis mor og far slås og skændes, eller de har berusede forældre, mangler mad fordi forældre bruger alle pengenepå alkohol og hash siger Else trist.

På værestedet har børn et sted at komme ud med deres problemer. Hvad gør I hvis børnene fortæller noget alvorligt?
Else: ”Vi har først og fremmest børnene i sigte i vores arbejde, så vi tager ingen direkte handling uden at have talt med barnet. Hvis et barn betror sig til os med noget alvorligt, så går videre med det til socialforvaltningen, familiecenteret eller politiet. Vi tager først en pædagogisk samtale med børnene først inden vi rækker ud, så de er med på, at man kalder på hjælp. Børnene skal vide at de kan stole på os her. Og at det er et frirum for dem at lufte følelser og oplevelser de har været ud for”.

De alvorlige samtaler med børnene gør, at værestedets medarbejdere er er nødt til at snakke med en myndighed om det. Hvis børnenes forældre har været berusede, så gør de børnene klar over, at de nok har brug for hjælp, og så rækker nogen en hånd ud for at hjælpe dem.

”Vi taler neutralt om problemerne, så ingen bliver flove. Vi taler kun i grupper. Hvis der er sket nogle byen tager vi emnet op. Vi drikker te eller sætter os i sofaen og snakker om det”. siger lederen af Værestedet.

Else har arbejdet i Neriussaq i 11 år og har efterhånden langtidserfaringer og ekspertise i at se om noget ikke er som det skal være. For det meste er børnene gode til at tale åbent om det der plager dem, også i grupper.
”Jeg kan tit se på børnene, om der er et eller andet galt. De tager blikket ned, er tilbageholdende eller udebliver i perioder. Hvis jeg mærker en åbning hos dem, så tager vi samtalen individuelt eller i grupper”.

Værestedet har et tæt samarbejde med skolehjemmet, hvor der bør børn, der kommer fra bygderne og skal bo i byen for at gå i skole. De har også brug for kontakt og et socialt værested, og det kan de få ved bare at komme og hænge ud med de andre i Neriussaq. Else kommer hos dem en gang om ugen i et par timer.Har I samarbejde med de andre byer?
”Vi har desværre ingen møder med de to andre steder i byerne Nanortalik og Narsaq, men det vil være en god ide at snakke med de andre og udveksle erfaringer. I Nanortalik fungerer det fint, hører vi”.

Værestedet bruges også af mødre med babyer, der mødes der hver onsdagtil samvær og samtale om deres spædbørn. Der kommer som regel mellem 8-10 mødre, som har for nylig har fået barn, og de hygger sig ved at være i selskab andre nybagte mødre. Til det møde er der tit en sundhedsplejerske med. (når der er en i byen)
En pædagog har været der flere gange og fortælle om barnets udvikling og det at være mor.
Det har været en succes. Nu har man udvidet det også at til have at fædre med, (dem glemmer vi jo) og der har været fuldt hus til det arrangement.

Else har også tæt samarbejde med familiecenteret. De kommer fast og laver mad 2 gange om ugen, og det er en vigtig sammenkomst for begge parter. Desuden kommer miljøarbejderen fra tid til anden derhen med en gruppe børn og bruger huset til samvær og hyggesnak.
Når der er behov for det, så bruger politiet bruger huset til videoafhøring, hvor Else er med som tryghedsperson (bisidder) for børnene under afhøringerne.

Til tider har værestedet akutte plejebørn, som socialforvaltningen skal have fundet plejefamilier for. De er velkommen til at bruge huset midlertidigt i weekenden, oplyser Else P. Heilmann.

”Vi bruger meget højtiderne til aktiviteter for de børn. Vi køber juledvd’er og julekalendere. Til fastelavn slår vi katten af tønden og ved påske er der påskeæg.
Børnene får virkelig glæde af stedet og især når man husker, at nogle børn ikke altid har et sted at hygge sig.
Om sommeren tager vi ture på bærplukning, ørredfiskeri eller på små ophold i en af bygderne. Vi tager specielt ud med unge som er ved at komme i pubertetsproblemer eller andre problemer, eller bare fordi at børnene ikke så tit kommer udenfor byen, fortæller Else afslutningsvis efter en god times samtale.