airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skoleudvalget arrangerer skoleseminar i Narsarsuaq

Målet med skoleseminaret er ifølge den uddelte plan fra skoleforvaltningen:

” - Hvordan vil vi arbejde med skoleudvikling med fokus på sprogundervisning i Kommune Kujalleq?
- Hvordan skal vi lave en strategi for lærerrekruttering, hvor vi fastholder og tiltrækker dygtige uddannede lærere? ”
19. februar 2016
Mellem den 17. og den 19. februar 2016 afholder skoleudvalget i Kommune Kujalleq et skoleseminar i Narsarsuaq med deltagelse af formænd eller næstformænd for skolebestyrelser, skoleinspektører, skolevejledere og lærerrepræsentanter fra de tre byer. Derudover kom fire ud af fem udvalgsmedlemmer i kommunalbestyrelsen til seminaret for derfra at tage fat på de konklusioner, som deltagerne kommer frem til.

Desuden har skoleforvaltningen inviteret en række kyndige oplægsholder for at komme med specifikke bud på hver sit fagområde.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen åbnede seminaret, og kom i sin tale ind på fem områder:
- Sprogundervisningen
- Betydningen af lærernes arbejde
- De rette rammer herunder forældrenes opbakning til børnenes læring.
- At vi i Kommune Kujalleq har gode forudsætninger for aktivt at inddragelse de nye IT-redskaber, som IPads.
- Hvordan vi hjælper flere elever videre efter folkeskolen om reducerer antal af elever, som tager ophold på Piareersarfik eller går ledig.


Seminaret indledes af skoleudvalgsformanden Benyamin Kielsen samt skoleforvaltningschefen Jens Korneliussen. Derefter fortæller Esekias Therkildsen fra Inerisaavik om skoleresultaterne i Kommune Kujalleq.
Blandt oplægsholderne er Poul H. Jørgensen, centerleder for Piareersarfik Kujalleq, ledende skolepsykolog ved MISI-kujalleq, Trudy Kreutzmann ledende psykolog ved MISI-kujalleq, Trudy Kreutzmann og Steffen Lund, forstander for Campus Kujalleq.


Målet med skoleseminaret er ifølge den uddelte plan fra skoleforvaltningen:

” - Hvordan vil vi arbejde med skoleudvikling med fokus på sprogundervisning i Kommune Kujalleq?
- Hvordan skal vi lave en strategi for lærerrekruttering, hvor vi fastholder og tiltrækker dygtige uddannede lærere? ”

På deltagerlisten er også Palle Lennert og Jimmy Hymøller, der præsenterer et nyt spændende projekt under navnet NUIKI. Projektet går ud på at styrke børns sunde rutiner, ved bl.a. at komme tidligere i seng og lære at lave lektier. Det er blevet afprøvet nordpå med succes, og Palle og Jimmy ser derfor frem til at få muligheden for at implementere det i nogle af Kommune Kujalleqs byer og bygder.


Den ny-udpeget skoleudvalgsformand Benjamin Kielsen er enig, og tilføjer: ”Seminaret drøfter hvordan vi forbedrer kvaliteten i skolerne, og vi tager anbefalingerne fra seminaret til videre behandling i skoleudvalget”.