airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kom til borgermøde og diskuter, hvordan vores bosteder skal beskrives

Tirsdag den 22. marts er der borgermøde i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik kl. 19:00-21:00 i Forsamlingshuset. Møderne afholdes i de tre rådhuse.
18. marts 2016

Vær med til at foreslå, hvad en fælles beskrivelse af alle vores bosteder kan indeholde.

 

I efteråret 2016 skal Inatsisartut diskutere vores bosteder. Du har nu mulighed for at få medindflydelse på, hvad den diskussion blandt andet kan handle om.


Afdelingen for Landsplanlægning holder borgermøder i flere bosteder i januar, februar og marts for at få bidrag fra borgere.

 

Program for borgermødet:

- Kort introduktion fra borgmester og fra Naalakkersuisoq.

- Kort gennemgang af, hvad Inatsisartut diskuterede i november 2015.

- Kort oplæg om den fælles beskrivelse af alle vores bosteder.

- Udveksling ved caféborde om, hvordan I mener, at vores bosteder bør beskrives.

- Fremlæggelse fra forslag.


Der vil være kaffe, te og småkager.

I løbet af borgermødet vil alle borgere få mulighed for elektronisk og anonymt at give sin mening til kende. Resultatet af meningstilkendegivelserne vil kunne ses på en skærm.

 

Ønsket med borgermødet er, at vi gerne vil høre jeres mening om, hvad fælles en beskrivelse af alle vores bosteder kan indeholde. Beskrivelsen skal være et redskab til for de kommunale og nationale politikere og administrationer, når de skal træffe beslutninger.

 

Deltag i den demokratiske proces, hvor vi skal snakke om, hvordan vi fremover kan beskrive og måle vores bosteder på en fælles måde, så det fremover kan indgå som en del af et grundlag for mere gennemskuelige politiske og administrative beslutninger.

 

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Klaus Georg Hansen kgha@nanoq.gl