airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesteren møder lærere i Nanortalik

I december 2015 indledte borgmester Jørgen Wæver Johansen sin besøgsrunde til de tre byskoler med et lærermøde på Narsap Atuarfia og er den 23. februar 2016 taget til Nanortalik for at møde lærere og ledere på Nanortalip Atuarfia som led i drøftelserne om folkeskolen.
18. marts 2016

Skolekonsulenten Magdalene Geraae bød velkommen til borgmesteren, der i sit indledende ord kom ind på betydningen af lærernes arbejde for en veludviklet folkeskole.

”Som I ved, så besluttede kommunalbestyrelsen, at fokus i den resterende del af valgperioden skal være på en bedre fungerende folkeskole. Det handler om alt, lige fra forældresamarbejde til de karakterer børnene får, når de går du af skolen. Vi vil gerne skabe forudsætningerne for, at så stor en andel som overhovedet muligt af vores borgere skal kunne forsøge sig selv og deres egne. Uddannelse er et godt redskab for en bedre fremtid. Derfor har vi i fællesskab brug for at få defineret, hvordan vi gør skoleresultater bedre end vi gør i dag. Et pejlemærke er restgruppen, der er et problem i hele Grønland, ikke kun i Kommune Kujalleq, men som vi gerne ser minimeret. Vi formår ikke i tilstrækkelig grad at klargøre unge mennesker til et voksent liv, hvor de kan forsyne sig selv. Det handler om at få de bogligt dygtige videre, og at få de, som er dygtige med deres hænder og anden kompetence videre, med hvad de er gode til”, indledte Borgmesteren sit korte oplæg til den fremmødte lærergruppe.

Borgmesteren havde i løbet af efteråret 2015 været rundt med sine embedsmænd for at afholde borgermøder, og hvor folkeskolen var et af de store emner for de fremmødte. Flere unge udtrykte da, hvordan de oplevede undervisningen i folkeskolen, og hvor de bl.a. klagede over lærernes store fravær.

”Vi har under borgermøderne sidste år hørt fra de unge om det kulturchok, der møder dem, når de fortsætter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen”, fortalte borgmesteren.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen ønsker med sine besøgsrunder at give sin støtte til lærerne i deres vigtige hverv samt lytte til deres holdninger.

”Vi har med virkning fra i år nedsat et særligt skoleudvalg i kommunalbestyrelsen, med Benjamin Kielsen i spidsen, og det gør vi for at styrke indsatsen i folkeskolen og sikre, at så mange som muligt kommer videre. Som er en start på den proces, er jeg ved at holde møder med lærerne på alle byskoler. Det handler om vores børns fremtid. Jeg er her i dag for at drøfte med jer”, sluttede borgmesteren sine ord til forsamlingen af lærere, der var mødt op på lærerværelset for at drøfte med ham.

Lærerne på Nanortalip Atuarfia havde mange kommentarer og ideer. Flere kom især ind på de udfordringer, som skolen oplever med den daglige undervisning. Flere nævnte behovet for koordinering, og om nødvendigheden af styrket indsats for forbedring af undervisningens kvalitet. Skolemadordningen, som er blevet sparet væk i år, blev taget op som et emne. Lærerne oplever fortsat sultne og uoplagte børn, hvilket hæmmer deres koncentration. En lærer påpegede, at lærerne måske kun bruger det halve af tiden på at formidle viden og færdigheder til eleverne, mens resten af tiden går med at sørge for ro, være socialarbejder eller forælder for børnene.
Lærerne sagde også, at de som lærere skal gribe i egen barm og leve op til de opgaver, som de er ansat for at varetage, og at de skal være mere på mærkerne, og kræve at forældrene engagerede sig.

Borgmester Johansen vil lade noterne fra mødet indgå i en senere indgående drøftelse med skoleudvalgsformanden og skoleforvaltningen.