airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Den gamle politistation i Nanortalik overdrages til Ældre Foreningen

De ældre stod allerede i mødesalen i B301 i Nanortalik og var ved at forberede te og kaffe, da borgmesteren kom.
Det var annonceret i byen, at overdragelsen finder sted kl. 11.00 onsdag den 24. februar 2016.
2. marts 2016
Efter flere måneders forberedelse har Kommune Kujalleq nu glæden af at overdrage jer brugsretten over huset her til glædelig gavn og brug til møder og sociale aktiviteter” sagde borgmester Jørgen Wæver Johansen til de fremmødte ældre. Derefter talte Isak Petrussen, formanden for ældre-foreningen, på vegne af de ældre og takkede kommunen og borgmesteren for at have indfriet deres ønske.

Overdragelses dokumentet blev så underskrevet i to eksemplarer. Dokumentet specificerede bl.a. vilkårene for brugsretten:

”Brugsretten gælder for perioden 2016 til 2019.
Ældre foreningen Nanortalik skal benytte huset til møder og anden social aktivitet.
Ældre foreningen Nanortalik overtager ved overdragelsen ansvaret for bygning, dens vedligeholdelse og drift.
Det er kommunens håb, at huset vil blive til glæde for kommunens borgere og besøgende, og at den vil bidrage til udvikling af fritidslivet i kommunen”.

Kaffe, the og sodavand blev serveret. En af de ældre forslog en sang, som alle sang med på. Så blev en stor lagkage bragt ind, og efter endnu en god sang om Nanortalik faldt folk i snak med hinanden og med borgmesteren, der fik sig en ordentlig latter oveni en god vits, som en af de ældre havde fortalt.