airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsens møde i Narsaq 01-2016

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq afholdt onsdag den 16. marts 2016 kommunalbestyrelsesmøde i Narsaq.
22. marts 2016

Dagen forinden indledte medlemmerne med et strukturpolitisk seminar, hvor kommunalbestyrelsen blev præsenteret for en analyse af sårbare familier og kommunens udgifter til offentlig hjælp. Kommunalbestyrelsen drøftede, hvordan indsatsen over for sårbare familier kunne forstærkes, og hvorledes anvendelsen af offentlig hjælp kunne erstattes af aktiverende tiltag. På baggrund af kommunalbestyrelsens debat fortsætter analysearbejder. Her vil det bl.a. blive undersøgt, hvad det vil medføre af merudgifter, hvis alle unge skal tilbydes aktivering i stedet for passive sociale ydelser.

Seminar i NarsaqI forbindelse med mødet indgik Siumut og Atassut en tillægsaftale til den oprindeligt indgåede samarbejdsaftale mellem kommunalbestyrelsens tre partier. Dette som følge af, at IA opsagde deres medvirken i den oprindelige aftale på det forrige kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen gennemgik den økonomiske status. Kommunens økonomi er stærkt forbedret, og kommunen er ikke længere under skærpet tilsyn. Således viser årsregnskabet for 2015 et overskud på ca. 30,2 millioner kroner mod oprindeligt budgetteret 10 millioner kroner.

Et væsentligt punkt på kommunalbestyrelsesmødet var også drøftelsen af rapporten ’En Ligeværdig Fremtid’. Rapporten, der udkom i februar, og som er tre borgmestres forslag til udflytning af offentlige arbejdspladser fra hovedstaden, blev støttet af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer på tværs af partierne. Arbejdet med opfølgningen af denne rapport vil herefter fortsætte i samarbejde med Qeqqata og Qaasuitsup kommuner.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen udtaler efter kommunalbestyrelsesmødet: ”Vi har med dette møde lagt et rigtigt godt fundament for det videre arbejde i 2016. Her fortsætter vi et målrettet samarbejde mellem Siumut og Atassut for at videreudvikle vores kommune og sikre de bedste vilkår for befolkningen. Et samarbejde, som IA til enhver tid er velkommen til også at deltage i. Den økonomiske konsolidering fortsætter med borgeren i centrum. Vores fokusområde er fortsat skoleområdet, der sammen med børn og ældre samt de udsatte borgere er vores primære målgrupper for det kommende års arbejde.”

Mødet blev, som følge af indgået samarbejde med Seek On Radio, transmitteret i radioen i både Narsaq og Qaqortoq, tekniske problemer gjorde at den direkte udsendelse ikke blev sendt i Nanortalik. Mødet vil i Nanortalik blive transmitteret efterfølgende, samt være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Jørgen Wæver Johansen mobil 55 96 72

Download mødereferatet her