airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Demonstration i Qaqortoq

En dejlig forårsdag under himmelstrøgene i Qaqortoq, blev borgerne under deres frokost mødt med to fredelige demonstrationer – en for råstofudvinding skabelse af nye jobs og en imod Uranudvinding.
20. april 2016
Trods de fredelige demonstrationer mødte ordensmagten med fuld bemanding – for på denne måde at være med til at sikre det gode initiativ.

Repræsentanter for hver demonstration holdte tale, for modstanderne imod uranudvinding talte Kommunalbestyrelsesmedlem Stine Egede Nørbæk (IA) hvor hun gav udtryk for bekymringer for miljøet og meninger som modstanderne af uranudvinding har. Herefter holdte formand for Siumut Qaqortoq Marie Lyberth Mathiassen tale, hvor hun gav udtryk for, at der var tale om et mineralprojekt som omhandler sjældne jordarter, med 0,035% uran som bi-produkt af produktionen.

Kommune Kujalleq Borgmester Jørgen Wæver Johansen takkede det gode initiativ med en tale. Han sagde blandt andet: ”Som jeg tidligere har givet udtryk for, så siger man ikke ’nej’ på forhånd, på nuværende tidspunkt har vi ikke grundlag for at sige hverken ja eller nej til projektet i Kuannersuit – hvor selskabet endnu ikke har indsendt den officielle ansøgning.”

Han forsatte sin tale med at, oplyse den fremgangsmetode der skal være når der bliver indsendt en ansøgning:

  1. Denne vil tage udgangspunkt i den lovgivning som hele Inatsisartut i fællesskab har vedtaget,
  2. Det betyder, at der vil blive afholdt omfattende høringer og befolkningen vil blive inddraget,
  3. Derudover skal Selskabet, Selvstyret og Kommunen sammen gennemføre IBA-forhandlinger,
  4. Og først efter at parterne er noget til enighed om denne vil Naalakkersuisut kunne træffe en beslutning.
  5. Alt sammen som krævet af og i henhold til lovgivningen.

Han oplyste endvidere, at Kommune Kujalleq har store udfordringer med de faldende befolkningstal samt nedbringelse af ledighed.

Disse udfordringer skal løses ved, at der skabes de bedste rammebetingelser for at skabe vækst i erhvervsudvikling for derved at skabe nye arbejdspladser med gode indtjeninger.

Borgmesteren forsatte sin tale med at opfordre demonstranterne til at udvide og kvalificere debatten også med henblik på drøftelser af alternativer og opfordrede til at man ikke brugte sine kræfterne på ’skrig og skrål’ debatter, samt til at indholdet søges holdt på et sagligt grundlag.

Han oplyste, at hele kommunalbestyrelsen bakker op omkring arbejdet med at få flere mennesker til at kunne forsørge sig selv. Flertallet i Kommunalbestyrelsen vil heller ikke tillade nogen former for kompromis, for så vidt angår Miljø- og Sundhed aspekter i ethvert råstofprojekt. I Kujalleq er man enige i den holdning, at projekter af en sådan art, først vil blive godkendt hvis disse kan påvises udført miljømæssigt forsvarligt og uden at skade sundheden for mennesker og dyr. Det samme gør sig også gældende i lovgivningen ved eventuel udvinding af sjældne jordarter, med uran som biprodukt.

Borgmesteren sluttede sin tale med at sige; ” Vi har i de forgangne år bevist, at vi opnår mest når vi står sammen – lad os ikke lade os splitte, men samles om at finde de bedste løsninger for hele Sydgrønland”