airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Private overtager Kommunale boliger

Igennem flere Kommunalbestyrelser i Kommune Kujalleq har der været stor interesse for at få privatiseret de offentlige lejemål. I den nugældende koalitionsaftale har kommunalbestyrelsen prioriteret lejer til ejer mulighed i de kommunale lejligheder, samt frasalg af tomme lejemål, herunder etablering af ejerforeninger.
28. april 2016
I det smukke Århusvej, er lejerne blevet tilbudt ”Lejer-til-ejer-ordningen” og en række tomme boliger er blevet sat til salg til højest bydende. Det har resulteret i at 20 lejligheder ud af 36 nu er privatejede. De resterende 16 lejemål, vil også overgå til private efterhånden som de bliver ledige. Enten i form af ”lejer til ejer” eller ved salg efter højeste bydende.

I november 2014 blev den første midlertidige ejerforening etableret og d. 25. april 2016 kl. 19.00 blev der afholdt den første generalforsamling i ”Ejerforeningen Århusvej” i kommunens byrådssal. Det er første gang i en Kommunal regi at dette sker, men forhåbentligt ikke den sidste gang.

Ved mødet blev det fremlagt, at Kommunalbestyrelsen ønskede, at formandsskabet i foreningen blev besat af de aktive ejere og Kommunen deltager med ét bestyrelsesmedlem, således der skabes en større medbestemmelse og selvstændighed. Samtidigt ønsker Kommune Kujalleq, at deres bestyrelsesmedlem besættes af formanden for teknisk udvalg, og at sekretariatsfunktionen varetages af en repræsentant fra tekniskforvaltning.

I den stiftende generalforsamling deltog de nye ejere, på vegne af Kommunalbestyrelsen - formand for teknik og miljøudvalg samt embedsfolk fra kommunen. Mødet blev modtaget positivt og det nye bestyrelsen blev nedsat med Bibi Mølgaard som formand og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.


Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har en fællesmålsætning, at sælge flest mulige lejligheder i de kommunale lejligheder og der bliver og vil blive gjort en øget indsats på området i fremtiden.