airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om servicekontrakter på trafikområdet

Kommune Kujalleq har igennem flere år anmodet om at blive inddraget i beslutningsprocessen omkring de trafikale passager servicekontrakter, for at kunne tage et medansvar for de aftaler der indgås, men dette er af flere omgange blevet afvist af forskellige Naalakkersuisut koalitioner.
27. april 2016

"Da alle de indbudte selskaber nu har afgivet deres tilbud, skal vi herved utvetydigt fremkomme med vore positive forventninger om i år at blive medinddraget i beslutningsprocessen, forud for de endelige forhandlinger med tilbudsgiverne.

Igennem de seneste år, siden udfasningen af S-61 i 2012, har Sydgrønland oplevet en markant forringelse af beflyvningsmulighederne, særligt som en konsekvens af anvendelsen af de ældre Bell 212-helikoptere, som har en beskeden kapacitet til såvel fragt som passagerer. Bell 212 kan kun håndlastes, hvilket vil sige at der ikke kan transporteres palleteret gods. Dette er et betydeligt problem for erhvervslivet. Den eksisterende flåde af Bell 212 er 35-43 år gamle luftfartøjer, med deraf lavere sikkerhedsmarginer, dårligere pålidelighed (mere udsat for teknik) samt mangel på moderne udstyr.

Der er observeret mange aflysninger grundet teknik og vejr på denne helikoptertype, hvilket giver grund til bekymring. Bell 212 har således udfordringer med såvel sne, vind som mørke. Videre har Bell-212 lavere minima mht. vind og sigtbarhed, idet Bell 212 kun kan flyve VSR (Visuel Flight Rules).

Kommune Kujalleq forventer således, at uanset hvilken operatør Naalakkersuisut måtte vælge, så må det blive en, som baserer sit tilbud på en mere moderne helikoptertype end hvad der er tilfældet med de nuværende 'gamle' Bell 212'ere. En fortsættelse af den nuværende situation vil være uacceptabel."

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga,

Med venlig hilsen,

 

 

Jørgen Wæver Johansen

Borgmester