airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq fornyer det gode samarbejde med Århus Kommune

Kommune Kujalleq har fornyet samarbejdsaftalen med Århus Kommune, som er en af kommunens venskabsbyer og har været dette over 50 år. Dette skete på et møde i sidste uge mellem de to borgmestre Jakob Bundsgaard og Jørgen Wæver Johansen
9. maj 2016

Gennem årene har det været et godt samarbejde mellem de to kommuner på en lang række områder, herunder ikke mindst udveksling af personale.

Kommune Kujalleq har igennem den seneste periode haft lånt flere medarbejdere i stillinger, der er vanskelig at rekruttere til, herunder senest inden for socialområdet.

Som led i dette kommer en delegation fra Århus Kommune til Sydgrønland senere på måneden bestående af ældre- og socialrådmændene sammen med områdernes direktører og embedsmænd fra borgmestersekretariatet.

Den fornyede samarbejdsaftale skal sikre at det gode samarbejde videreudvikles og styrkes, først og fremmest omkring gensidige faglige sparring. Der er ikke alene indgået aftaler inden for det administrative område, men også inden for øvrige kommunale områder.

Århus Kommune skal eksempelvis sende kursusholdere til Kommune Kujalleq, og der skal arbejdes målrettet med gensidige besøgsordninger mellem organisationer, institutioner og andre borgergrupper med det formål at udbrede kendskabet til hinandens kultur og samfund.

I aftalen vil man også arbejde for at sikre en gensidig udnyttelse af begge parters placering i internationale netværk herunder i fundraising til udviklingsprojekter, der direkte understøtter kommunernes evne til at forbedre borgernes livsvilkår.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen udtaler:

 ”Vi er rigtig glade for den reviderede aftale med Århus Kommune og for det nære samarbejde som vi nu kan se konkretiseret på en række områder. Jeg skal her specielt fremhæve socialområdet.”

Den fornyede aftale vil gælde de næste 4 år, hvorefter den bliver revideret.