airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse om socialområde

I den senere tid har det været fremme i pressen, at Kommune Kujalleq har massive udfordringer inden for det sociale område.
10. maj 2016

Derudover har der været tilsynsbesøg fra henholdsvis Selvstyrets sociale udrykningshold og tilsynsrådet.

Kommune Kujalleq anerkender, at der massive udfordringer inden for området, som de ansatte loyalt søger at løse dagligt. Det er dog en kendsgerning, at rekruttering og fastholdelse af uddannet personale inden for området er et massivt problem for kommunen. Dertil er der et massivt mangel på socialrådgivere i hele landet, hvorfor det ikke er udsigt til at få besat socialrådgiverstillingerne i kommunen inden for overskuelig tid.

Kommune Kujalleq har været uden socialchef igennem en længere periode.

Kommune Kujalleq har derfor iværksat følgende tiltag:

  • Søgt om at få assistance hos selvstyret, hvor kommunen meddelt, at der er behov for 4-5 socialrådgiver i mindst 3-4 måneder.
  • Indgået aftale med Århus Kommune vedr. udlån af uddannet personale indtil kommunen har fået besat stillingerne og hjælpen ikke er påkrævet længere.
  • Udformet en handlingsplan for at tiltrække, fastholde og efteruddanne personale.

Selvstyrets sociale tilsynsenhed har meddelt, at de vil hjælpe kommunen med at nedbringe sagsmængden af sociale sager i kommunen – med 2 sagsbehandlere i 14 dage - hvorfor borgerne i kommunen nu kan føle sig trygge. Håndsrækningen fra Selvstyret er langt fra tilstrækkelig, da behovet for at løse de massive udfordringer er langt større – den store sagsmængde og massiv mangel på uddannet personale.

”Den assistance, som selvstyret tilbyder i denne konkrete situation, finder jeg ikke betryggende. Den giver kun falske forhåbninger hos borgerne, og vil blot ende med klager over forvaltningen, da sagerne ikke vil kunne blive færdiggjort i løbet af 14 dage. Kommune Kujalleq har brug for en varig løsning vedr. sagsbehandlingen af de sociale sager af uddannet frem for en midlertidig og kortvarig løsning. Jeg føler derfor, at der er mere perspektiv i den aftale, som vi har indgået med Århus Kommune.”, udtaler formanden for socialudvalget i Kommune Kujalleq, Karla E. Bisgaard.