airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nationaldag 21. juni 2016

En lykønskning i anledningen af nationaldagen fra Borgmester Jørgen Wæver Johansen
21. juni 2016

Jeg ønsker jer alle af hjertet en god nationaldag. Det grønlandske samfund fejrer årets længste dag, og her i Sydgrønland, som vores højt ærede forfædre valgte at bosætte sig i, fejrer vi endnu engang dagen som”Solens hvileplads”.

Vores forfædre har altid værdsat og fejret solhvervsdagen. De afholdte sommerstævner, hvor de mødtes, nordgrønlænderne i Taseralik, Sydgrønlænderne i Ammassivik, og Østgrønlænderne i Ammassalik, og de er på disse steder, at vores kultur blev grundlagt. Sommerstævnerne skabte mulighed for kulturel udveksling, og skabte grobund for et fællesskab, og det er det, vi gør i disse dage her i Sydgrønland.

Netop i disse dage glæder vi os - i hele landet - over de mange, der er færdige med deres uddannelser, og som har fået deres huer. I disse år kan vi glæde os over, at der er flere og flere unge, der afslutter deres en uddannelse. Vi er meget stolte over de nye studenter og dem der har afsluttet deres uddannelser, og vi har positive forventninger til dem allesammen.

I de forgangne år har vi i Sydgrønland været igennem store udfordringer. Ikke mindst har vi været igennem økonomiske vanskeligheder efter kommunesammenlægningen, som blandt andet førte til at kommunen var under skærpet tilsyn, hvilket heldigvis er ovre nu. Ledigheden falder hver måned - og der er udsigt til flere opgaver inden for anlægssektoren. Vi kan derfor med oprejst pande se fremad, og har god grund til optimisme. Hvordan fremtiden skal formes, hvilke værdier vi skal arbejde ud fra, er vores fælles anliggende - en opgave vi alle har ansvaret for.

Det vigtigste i den forbindelse er evnen til selvforsørgelse, og det er noget vi hver og især skal sikre og har ansvaret for. Det gælder for os alle i vores land, for hvis vi ikke kan fremme vores selvforsørgelse, kan vi heller ikke opnå større frihed - og hvis vi ikke opnår større grad af selvforsørgelse lever vi et liv, hvor vi er afhængige af andre. Vi skal derfor vedholdende søge nye veje, nye samarbejds- og samhandelspartnere, netop for at opnå større grad af selvforsørgelse og selvforsyning, for derigennem at skabe flere arbejdspladser og større lighed.

I disse bestræbelser skal vi være bevidste om at alt ikke lykkes med det samme, og der vil være mange udfordringer undervejs. Vi kan også være sikre på, at der er mange, der vil kritisere os lige så snart, der er ting, der ikke lykkes. Det skal ikke stoppe os og vi skal altid bevare troen på at vi kan øge landets selvforsyning og selvforsørgelse, herunder ved at udnytte de muligheder, vi har i Sydgrønland og fremme evnen til at samarbejde, ikke mindst for at skabe flere muligheder.

Dette har vist sig inden for fiskeproduktion de seneste år, og er påvist inden for vores landbrug de seneste 100 år, og dette skal vi også bevise inden for turismen. Vi skal vise og sikre at Sydgrønland igen bliver den største sommer turistdestination, efter vi har fået landingsbanerne anlagt, og vise at de kommende miner vil skabe arbejdspladser som lokale skal besætte.

Vi skal også huske på, at ethvert godt samfund er kendetegnet ved måden, hvorpå det behandler de svageste. Vi ved alle sammen, at vi har store udfordringer foran os for at forbedre mulighederne for dem, der har færre muligheder og flere udfordringer end de fleste. Vi, også her i Sydgrønland, skal derfor huske at bevare medmenneskeligheden i vores arbejde, og at støtte de unge der er marginaliserede i det moderne samfund, de har netop brug for vores medmenneskelighed og støtte. Solidaritet er det, der kræves af os for at finde styrken som et samfund, og det er kun gennem fælleskab, vi skaber grundlag for øget selvstændighed, og kun gennem selvstændighed, kan vi opleve den sande frihed.

Vi skal heller ikke glemme at takke de mange frivillige, der hvert år yder til samfundet. Må I fortsætte med jeres gode indsats - samfundet har brug for jer - jeres indsats betyder meget, I gør os stolte på mange måder; jeres gode indsats viser sig også på de gode resultater som børnene opnår i de forskellige turneringer, senest i Island. Jeg kan også med stolthed sige, at den dygtigste spiller i de netop afholdte Panamerikanske håndboldmesterskaber, er en grønlænder, ja endda en der kommer fra Kommune Kujalleq.
Må nationaldagen bringe glæde til os allesammen, må den bringe troen på fremskridt og at vi alle kan være med til forme vores fremtid - ved at tage et fælles ansvar kan vi løfte Sydgrønland fremad, og minde os om at vi altid gennem fælles indsats skal skabe grundlaget for livet her i vores land, og at der opnås flere og større resultater gennem samarbejde. Ligesom daværende provst i Qaqortoq, Schultz-Lorentzen udtrykte det i digtet:
"Fremad
kommer vi.
For vores mål
er klart for alle,
Omend der fortsat er lang vej
men lad os gøre vores bedste for at nå målet.”

Jeg vil til sidst takke alle, der har deltaget i forberedelserne til nationaldagen. I år har vi besluttet at starte en ny tradition med tanke på børneåret. Kommune Kujalleq har derfor købt et poppeltræ for hvert barn født i de seneste år. Træerne skal vokse sammen med Jer. Alle nye forældre kan hente et træ fra kommunens maskinstation, og husk at træer vokser bedst i læ og ved at blive vandet godt.

Jeg ønsker jer alle inderligt en god nationaldag, tak.

Hent Borgmesterens tale her