airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelse om Socialforvaltning

Kommune Kujalleq og selvstyret arbejder sammen i syd
29. juli 2016

Kommune Kujalleq kan ikke genkende det meget negative billede, som KNR i dag har tegnet af situationen på socialområdet i kommunen.

Der er tale om oplysninger som Kommune Kujalleq betragter som fortidige, altså der har i de seneste uger været en positiv udvikling i samarbejdet mellem Kommune Kujalleq og socialdepartementet, hvori der søges en løsning af sagerne, ikke hvor der blot peges fingre af hinanden - til ingen verdens nytte.

Kommunens dagsorden er så klart at løse problemerne, om hvorvidt andre har en anden kan kommunen ikke forholde sig til. Ensidig negativ presseomtale kan i værste fald føre til at kommunen får sværere ved at løse problemerne, herunder at få besat de ledige stillinger. Det kan her pointeres at der pt. er 8 ubesatte socialrådgiverstillinger i Kommune Kujalleq, dette til trods for gentagne stillingsopslag.

Kommunen har derfor udarbejdet en handlingsplan for rekruttering på socialområdet, hvori bl.a. pressedebatten om særlige incitamentsstrukturer for at tiltrække socialrådgivere indgår. På trods af vanskellighederne med at rekruttere, har kommunen alligevel valgt at opnormere socialområdet. Der er således i førnævnte handlingsplan politisk besluttet at der skal oprettes 4 ekstra socialrådgiverstillinger, 1 juriststilling samt en psykologstilling.

De problemer, som gav Departementet for Sociale Anliggender god grund til bekymring, har kommunen taget hånd om i juli måned, og kommunen har i den forbindelse haft besøg af departementschefen, og kommunen og departementet er blevet enige om en køreplan for afhjælpning af de problemer som fortsat skal løses i samarbejde med departements centrale rådgivningsenhed.

Kommunen vurderer nu at være inde i en konstruktiv fase hvor problemer søges løst, ikke blot debatteret. Og det er kommunens indtryk, at forhold, som gav departementet grund til bekymring i juni måned enten er løst, eller i gang med at blive løst gennem samarbejdet med departementets rådgivningsenhed.

Kommune Kujalleq vil også gerne fremhæve, at KNR’s udlægning af problemernes omfang er stærkt fordrejet, idet problemer var koncentreret om en enkelt af kommunens byer, og der således ikke tale om problemstillinger, som angår kommunen som helhed.

Kommune Kujalleq udviser såvel vilje som realisme i bestræbelserne på at løse udfordringerne, dette gælder såvel for det politiske som administrative niveau.

Det skal meddeles at undertegnede netop er tiltrådt som en ny socialchef i Kommune Kujalleq, og har løbende været informeret om kommunens håndterning af de problemer, som har været fremme i pressen.

Afslutningsvis skal Kommune Kujalleq rette en tak til Departementet for sociale anliggender, for deres imødekommenhed og støtte i kommunens bestræbelser på at få en velfungerende socialforvaltning.

Lad os se fremad og glæde os over de fremskridt der er sket på området siden april.

 

Socialchef Dariusz Sobczynski, e-mail: daso@kujalleq.gl

Hent pressemeddelsen i PDF