airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles udtalelse af Martha Lund Olsen og Jørgen Wæver Johansen

Martha Lund Olsen har fra d. 22.-25. august 2016 besøgt Qaqortoq for at følge op på samarbejdet med Kommune Kujalleq om at styrke organiseringen og sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge i kommunen.
24. august 2016

Den 24. august holdt Martha Lund Olsen og borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen, møde. Det centrale punkt på dagsordenen var status på samarbejdet om at styrke området for udsatte børn og unge i Kommune Kujalleq.

Efter mødet kom Martha Lund Olsen og Jørgen Wæver Johansen med en fælles udtalelse:

”Det har været gavnligt for os at mødes og drøfte de udfordringer, som Kommune Kujalleq står overfor på børn og ungeområdet. Vi har givet hinanden hånd på, at indsatsen for at sikre udsatte børns rettigheder skal stå øverst på vores dagsorden i de kommende år, og at vi vil fortsætte det tætte samarbejde om at blive ved med at udvikle en kommune med glade og sunde børn med selvværd, der er rustede til at møde fremtidens udfor-dringer.

Vi vil gerne takke de gode kræfter både fra kommunalt og centralt hold, og samt Aarhus Kommunes assi-stancehold som i de seneste måneder har ydet en ekstraordinær indsats for at bistå Kommunen med at skabe overblik og overskud på området for udsatte børn. Det giver os mulighed for en frisk start, som vi skal bruge konstruktivt til at styrke organiseringen og opgaveløsningen.”

”Jeg bemærker at der er sket store fremskridt på området og jeg bemærker at Kommunen intensivt bestræber sig på at rette op på de sociale forhold bl.a. ved målrettet indsats for at fremskaffe fagligt kvalificeret arbejds-kraft” siger Martha Lund Olsen endvidere.

”Vi, i Kommune Kujalleq, er meget glad for at både Selvstyret og vores venskabsby Aarhus velvilligt har imø-dekommet vores anmodning om assistance. Det har givet os et tiltrængt pusterum og kræfter til at arbejde med at få Kommunens organisationsstuktur stabiliseret, til gavn for vore borgere og ikke mindst vores ansatte på socialområdet. Vi er vidende om at der til stadighed er store opgaver der skal løses, men jeg kan med sindsro konstatere at vi er på rette vej”, tilføjer Borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Samarbejdet om styrkelse af det sociale område mellem Kommune Kujalleq, Grønlands Selvstyre og Aarhus blev realitet foråret 2016 på initiativ af Kommune Kujalleq.


Martha Lund Olsen                                                                                Jørgen Wæver Johansen
Medlem af Naalakkersuisut for Sociale anliggender                       Borgmester i Kommune Kujalleq

 

Hent pressemeddelelsen her